Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 470.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
Centar za socijalnu skrb Slatina Vladimira Nazora 5/1, Slatina
Djelatnost:8899, Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

OIB:90835485697MB:02873028

Godina osnivanja:- Veličina:- Status:Aktivan

Kontakt:

Fininfo – fantastičan pogled na poslovanje

 • Odgovora na Vaša pitanja
 • Napredan bonitetni model, blokade i navike plaćanja
 • Poslovanje i analiza konkurencije
 • Saznajte tko je s kim i kako povezan

Postanite Fininfo pretplatnik već danas!

Pretplatite se

Usporedite pakete

Saznajte više

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Republika Hrvatska, osnivač ustanove
Osobe ovlaštene za zastupanje
IVANKA KUFNER , zastupnik podružnice
Ljiljana Randelj , ravnatelj
Više...
Bivše
...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -Na temelju javnih ovlasti:
 • * -rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima
 • * -provodi izvršenja rješenja
 • * -vodi propisane očevidnike
 • * -izdaje uvjerenja i druge potvrde
 • * -daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu
 • * -sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
 • * -izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
 • * -obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove
 • * -provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju
 • * -vodi evidenciju posvojitelja
 • * -Centar na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i pružati pomoć i njegu u kući
 • * -Osim javnih ovlasti obavlja i druge stručne poslove:
 • * -potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom spriječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 • * -obavlja stručno-analitičke poslove
 • * -potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
 • * -sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama, ili drugim ovisnostima
 • * -predlaže mjere unaprijeđenja socijalne politike
 • * -predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
 • * -sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave
 • * -procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi
 • * -osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga
 • * -prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda
 • * -koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora
 • * -organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga
 • * -provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika Centra za socijalnu skrb i njegovih ustrojbenih jedinica
 • * -provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora
 • * -obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom Centra za socijalnu skrb