Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 600.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
Centar za socijalnu skrb Slatina
Vladimira Nazora 5/1, Slatina
Djelatnost:8899, Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

OIB:90835485697MB:02873028

Godina osnivanja:- Veličina:- Status:Aktivan

Kontakt:

Fininfo – fantastičan pogled na poslovanje

 • Odgovora na Vaša pitanja
 • Napredan bonitetni model, blokade i navike plaćanja
 • Poslovanje i analiza konkurencije
 • Saznajte tko je s kim i kako povezan

Postanite Fininfo pretplatnik već danas!

Pretplatite se

Usporedite pakete

Saznajte više

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
REPUBLIKA HRVATSKA, osnivač ustanove
Osobe ovlaštene za zastupanje
IVANKA KUFNER, zastupnik podružnice
Ljiljana Randelj, ravnatelj
Više...
Bivše
...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -Na temelju javnih ovlasti:
 • * -rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima
 • * -provodi izvršenja rješenja
 • * -vodi propisane očevidnike
 • * -izdaje uvjerenja i druge potvrde
 • * -daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu
 • * -sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
 • * -izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
 • * -obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove
 • * -provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju
 • * -vodi evidenciju posvojitelja
 • * -Centar na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i pružati pomoć i njegu u kući
 • * -Osim javnih ovlasti obavlja i druge stručne poslove:
 • * -potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom spriječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 • * -obavlja stručno-analitičke poslove
 • * -potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
 • * -sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama, ili drugim ovisnostima
 • * -predlaže mjere unaprijeđenja socijalne politike
 • * -predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
 • * -sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave
 • * -procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi
 • * -osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga
 • * -prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda
 • * -koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora
 • * -organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga
 • * -provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika Centra za socijalnu skrb i njegovih ustrojbenih jedinica
 • * -provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora
 • * -obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom Centra za socijalnu skrb