Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 470.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
LEGAL GRADNJA d. o. o. Vozišće 5, Viškovo
Djelatnost:7112, Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

OIB:29197935480MB:02939177

Godina osnivanja:2012. Veličina:Mali poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt:

Fininfo – fantastičan pogled na poslovanje

 • Odgovora na Vaša pitanja
 • Napredan bonitetni model, blokade i navike plaćanja
 • Poslovanje i analiza konkurencije
 • Saznajte tko je s kim i kako povezan

Postanite Fininfo pretplatnik već danas!

Pretplatite se

Usporedite pakete

Saznajte više

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Vanja Gnjidić , jedini član d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje
Zoran Gnjidić , član uprave
Više...
Bivše
...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -izrada elaborata i stručnih studija u vezi legalizacije građevinskih objekata
 • * -obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • * -arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo, tehničko ispitivanje, analiza i savjetovanje
 • * -projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * -stručni nadzor građenja
 • * -završni građevinski radovi
 • * -kupnja i prodaja robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu
 • * -savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -posredovanje u trgovini
 • * -zastupanje stranih pravnih osoba u plasiranju njihovih proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -pružanje usluga informacijskog društva
 • * -posredovanje u prometu nekretnina
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • * -izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • * -izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
 • * -izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • * -izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • * -izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • * -izrada elaborata katastarske izmjere
 • * -izrada elaborata tehničke reambulacije
 • * -izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • * -izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • * -izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • * -izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • * -tehničko vođenje katastra vodova
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • * -izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • * -izrada geodetskoga projekta
 • * -iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • * -izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • * -geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja
 • * -geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • * -izrada projekata komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -stručni nadzor nad:
 • * -- izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • * -- tehničkim vođenjem katastra vodova
 • * -- izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • * -- izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • * -- izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • * -- izradom geodetskoga projekta
 • * -- iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine
 • * -- izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • * -- geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • * -- praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenj
 • * -- izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja