Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 590.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
LEGAL GRADNJA d. o. o.
Vozišće 5, Viškovo
Djelatnost:7112, Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

OIB:29197935480MB:02939177

Godina osnivanja:2012. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt:

Fininfo – fantastičan pogled na poslovanje

 • Odgovora na Vaša pitanja
 • Napredan bonitetni model, blokade i navike plaćanja
 • Poslovanje i analiza konkurencije
 • Saznajte tko je s kim i kako povezan

Postanite Fininfo pretplatnik već danas!

Pretplatite se

Usporedite pakete

Saznajte više

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Vanja Ljubisavljević, jedini član d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje
Zoran Gnjidić, član uprave
Više...
Bivše
...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -izrada elaborata i stručnih studija u vezi legalizacije građevinskih objekata
 • * -obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • * -arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo, tehničko ispitivanje, analiza i savjetovanje
 • * -projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * -stručni nadzor građenja
 • * -završni građevinski radovi
 • * -kupnja i prodaja robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu
 • * -savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -posredovanje u trgovini
 • * -zastupanje stranih pravnih osoba u plasiranju njihovih proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -pružanje usluga informacijskog društva
 • * -posredovanje u prometu nekretnina
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • * -izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • * -izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
 • * -izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • * -izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • * -izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • * -izrada elaborata katastarske izmjere
 • * -izrada elaborata tehničke reambulacije
 • * -izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • * -izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • * -izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • * -izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • * -tehničko vođenje katastra vodova
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • * -izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • * -izrada geodetskoga projekta
 • * -iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • * -izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • * -geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja
 • * -geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • * -izrada projekata komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -stručni nadzor nad:
 • * -- izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • * -- tehničkim vođenjem katastra vodova
 • * -- izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • * -- izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • * -- izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • * -- izradom geodetskoga projekta
 • * -- iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine
 • * -- izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • * -- geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • * -- praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenj
 • * -- izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja