Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 470.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
SurfMedia d.o.o. u stečaju Vladimira Varićaka 14, Zagreb
Djelatnost:6110, Djelatnosti žičane telekomunikacije

OIB:09822432244MB:02640449

Godina osnivanja:2010. Veličina:Mali poduzetnik Status:U stečaju

Kontakt: +385 1 4645600 +385 1 4646600 www.surfmedia.hr

Fininfo – fantastičan pogled na poslovanje

 • Odgovora na Vaša pitanja
 • Napredan bonitetni model, blokade i navike plaćanja
 • Poslovanje i analiza konkurencije
 • Saznajte tko je s kim i kako povezan

Postanite Fininfo pretplatnik već danas!

Pretplatite se

Usporedite pakete

Saznajte više

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Mislav Bencetić , član društva
Suzana Ciceli , član društva
Vjenceslav Bencetić , član društva
Željko Bokor , član društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Jerko-Duško Suić , stečajni upravitelj
Više...
Bivše
...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • * -pružanje univerzalnih usluga
 • * -pružanje usluga s dodanom vrijednosti
 • * -djelatnost radija i televizije
 • * -objavljivanje elektroničkih publikacija bez obzira na tehničke značajke medija na kojem su objavljene
 • * -djelatnost objavljivanja programskih sadržaja i programskih usluga
 • * -proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
 • * -usluge certificiranja elektroničkog potpisa
 • * -izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranoj osobi u RH
 • * -pružanje usluga informacijskog društva
 • * -stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * -nadzor nad gradnjom
 • * -poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -posredovanje u prometu nekretnina
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -proizvodnja opreme za elektroničku komunikaciju i pribora
 • * -proizvodnja, montaža, instaliranje i održavanje računalne opreme
 • * -proizvodnja proizvoda od metala
 • * -proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • * -računalne i srodne djelatnosti
 • * -priređivanje tečaja, seminara, predavanja i ostalih stručnih savjetovanja
 • * -poduka iz elektroničkih komunikacija i računala
 • * -savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -provođenje službenih mjerenja
 • * -ovjeravanje zakonitih mjerila
 • * -ispitivanje usklađenost mjerila s propisima
 • * -vođenje evidencije ovjerenih zakonitih mjerila
 • * -pregledavanje, popravak i ispitivanje zakonitih mjerila i/ili mjernih sustava radi pripreme za ovjeravanje
 • * -promidžba (reklama i propaganda)
 • * -istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -djelatnost nakladnika
 • * -računovodstveni poslovi
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -umnožavanje snimljenih zapisa
 • * -iznajmljivanje strojeva i opreme
 • * -održavanje i popravak motornih vozila
 • * -ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe
 • * -certifikacija sustava i proizvoda
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -turističke usluge u nautičkom turizmu
 • * -turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • * -ostale turističke usluge
 • * -turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • * -pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * -pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * -pružanje usluga smještaja
 • * -pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • * -športska priprema
 • * -športska rekreacija
 • * -športska poduka
 • * -upravljanje i održavanje športskom građevinom
 • * -javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži
 • * -javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži
 • * -davanje u najam telekomunikacijskih vodova
 • * -davanje u najam telekomunikacijske mreže ili njezinih dijelova
 • * -radiofuzijske usluge
 • * -usluge kabelske distribucije
 • * -ostale usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga
 • * -usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog telekomunikacijskim kapacitetima u nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj službi
 • * -priređivanje zabavnih igara
 • * -usluge montaže antena i drugih električnih aparata