Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 590.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
SurfMedia d.o.o. u stečaju
Vladimira Varićaka 14, Zagreb
Djelatnost:6110, Djelatnosti žičane telekomunikacije

OIB:09822432244MB:02640449

Godina osnivanja:2010. Veličina:Mikro poduzetnik Status:U stečaju

Kontakt: +385 1 4645600 +385 1 4646600 www.surfmedia.hr

Fininfo – fantastičan pogled na poslovanje

 • Odgovora na Vaša pitanja
 • Napredan bonitetni model, blokade i navike plaćanja
 • Poslovanje i analiza konkurencije
 • Saznajte tko je s kim i kako povezan

Postanite Fininfo pretplatnik već danas!

Pretplatite se

Usporedite pakete

Saznajte više

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Mislav Bencetić, član društva
Suzana Ciceli, član društva
Vjenceslav Bencetić, član društva
Željko Bokor, član društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Jerko-Duško Suić, stečajni upravitelj
Više...
Bivše
...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • * -pružanje univerzalnih usluga
 • * -pružanje usluga s dodanom vrijednosti
 • * -djelatnost radija i televizije
 • * -objavljivanje elektroničkih publikacija bez obzira na tehničke značajke medija na kojem su objavljene
 • * -djelatnost objavljivanja programskih sadržaja i programskih usluga
 • * -proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
 • * -usluge certificiranja elektroničkog potpisa
 • * -izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranoj osobi u RH
 • * -pružanje usluga informacijskog društva
 • * -stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * -nadzor nad gradnjom
 • * -poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -posredovanje u prometu nekretnina
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -proizvodnja opreme za elektroničku komunikaciju i pribora
 • * -proizvodnja, montaža, instaliranje i održavanje računalne opreme
 • * -proizvodnja proizvoda od metala
 • * -proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • * -računalne i srodne djelatnosti
 • * -priređivanje tečaja, seminara, predavanja i ostalih stručnih savjetovanja
 • * -poduka iz elektroničkih komunikacija i računala
 • * -savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -provođenje službenih mjerenja
 • * -ovjeravanje zakonitih mjerila
 • * -ispitivanje usklađenost mjerila s propisima
 • * -vođenje evidencije ovjerenih zakonitih mjerila
 • * -pregledavanje, popravak i ispitivanje zakonitih mjerila i/ili mjernih sustava radi pripreme za ovjeravanje
 • * -promidžba (reklama i propaganda)
 • * -istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -djelatnost nakladnika
 • * -računovodstveni poslovi
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -umnožavanje snimljenih zapisa
 • * -iznajmljivanje strojeva i opreme
 • * -održavanje i popravak motornih vozila
 • * -ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe
 • * -certifikacija sustava i proizvoda
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -turističke usluge u nautičkom turizmu
 • * -turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • * -ostale turističke usluge
 • * -turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • * -pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * -pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * -pružanje usluga smještaja
 • * -pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • * -športska priprema
 • * -športska rekreacija
 • * -športska poduka
 • * -upravljanje i održavanje športskom građevinom
 • * -javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži
 • * -javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži
 • * -davanje u najam telekomunikacijskih vodova
 • * -davanje u najam telekomunikacijske mreže ili njezinih dijelova
 • * -radiofuzijske usluge
 • * -usluge kabelske distribucije
 • * -ostale usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga
 • * -usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog telekomunikacijskim kapacitetima u nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj službi
 • * -priređivanje zabavnih igara
 • * -usluge montaže antena i drugih električnih aparata