Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 470.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
T-C ŠPED d.o.o. Osječka 180, Slavonski Brod
Djelatnost:4941, Cestovni prijevoz robe

OIB:47929659921MB:02625172

Godina osnivanja:2010. Veličina:Mali poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 35 405361 +385 35 405364

Fininfo – fantastičan pogled na poslovanje

 • Odgovora na Vaša pitanja
 • Napredan bonitetni model, blokade i navike plaćanja
 • Poslovanje i analiza konkurencije
 • Saznajte tko je s kim i kako povezan

Postanite Fininfo pretplatnik već danas!

Pretplatite se

Usporedite pakete

Saznajte više

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Božo Terzić , jedini član d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje
Božo Terzić , direktor
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -djelatnost otpremništva
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka na domaćem ili inozemnom tržištu
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * -nadzor nad gradnjom
 • * -izgradnja novih i sanacija postojećih odlagališta otpada
 • * -poljoprivredna djelatnost
 • * -proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
 • * -oplođivanje domaćih životinja
 • * -trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
 • * -gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
 • * -gospodarenje šumama
 • * -gospodarenje lovištem i divljači
 • * -popravak i instaliranje strojeva i opreme
 • * -održavanje i popravak motornih vozila
 • * -završni građevinski radovi
 • * -računovodstveni poslovi
 • * -financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)
 • * -otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring)
 • * -usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 • * -posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • * -savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
 • * -pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * -pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * -pružanje usluga smještaja
 • * -pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja i opskrba tom hranom (catering)
 • * -djelatnost turističke agencije
 • * -turističke usluge u nautičkom turizmu
 • * -turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
 • * -ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodu, suncobrani, ležaljke i sl.
 • * -Proizvodnja električne energije
 • * -Prijenos električne energije
 • * -Opskrba električnom energijom
 • * -Trgovina, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
 • * -Proizvodnja toplinske energije
 • * -Distribucija toplinske energije
 • * -Opskrba toplinskom energijom
 • * -Vađenje elektroenergetskog sustava
 • * -Organiziranje tržišta električnom energijom
 • * -Dobava plina
 • * -Distribucija plina
 • * -Transport plina
 • * -Isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje
 • * -Skladištenje plina
 • * -Održavanje i upravljanje deponijskim plinskim instalacijama
 • * -Održavanje i upravljanje bioplinskim postrojenjem
 • * -Održavanje i upravljanje bioplinskim generatorima
 • * -Proizvodnja biogoriva
 • * -Reciklaža
 • * -Proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
 • * -Skupljanje otpada za potrebe drugih
 • * -Prijevoz otpada za potrebe drugih
 • * -Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanje otpada u ime drugih
 • * -Skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje ( obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada ) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • * -Uvoz otpada
 • * -Izvoz otpada
 • * -Djelatnost gospodarskog ribolova
 • * -Djelatnost maloprodaje, veleprodaje, uzgoja, prerade i/ili skladištenja ribe i drugih morskih organizama
 • * -Djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama
 • * -Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • * -Dopunske djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • * -Ekološka proizvodnja
 • * -Prerada ekološke hrane
 • * -Prerada ekološke hrane za životinje
 • * -Uvoz ekoloških proizvoda
 • * -Stručna kontrola nad ekološkom proizvodnjom
 • * -Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
 • * -Skladištenje robe
 • * -Poslovanje nekretninama
 • * -Usluge reklame i promidžbe
 • * -Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • * -Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -Računalne i srodne djelatnosti