Regija

Niste pretplaćeni na uslugu.
Usluga omogućava pristup pretrazi subjekata iz država regije te je dostupna pretplatnicima Fininfo portala kao dodatna usluga.
Radi aktivacije usluge javite nam se na info@fininfo.hr ili telefonski na broj +385 1 6396902.
a