Sudski registar

Dugi naziv:

POLIKLINIKA BAGATIN društvo s ograničenom odgovornošću za zdravstvenu djelatnost

MBS:

080427257

EUID:

HRSR.080427257

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zagrebu

Pravni oblik:

društvo s ograničenom odgovornošću

Status:

Bez postupka

Osobe ovlaštene za zastupanje:

DINKO BAGATIN, direktor - zastupa samostalno i pojedinačno
Tomica Bagatin, direktor - zastupa samostalno i pojedinačno

Temeljni kapital:

260.000 HRK (kuna) / 34.507,93 EUR (eura), fiksni tečaj konverzije 7,53450

Osnivački akt:

Odluka o osnivanju od 11. veljače 2002. godine.

Odlukom osnivača od dana 05.travnja 2011.god. izmijenjena je Odluka o osnivanju POLIKLINIKE ZA MAKSILOFACIJALNU, OPĆU I PLASTIČNU KIRURGIJU BAGATIN od dana 11.veljače 2002.god. na način da se mijenjaju odredbe o osnivačima. Pročišćeni tekst Odluke o osnivanju POLIKLINIKE ZA MAKSILOFACIJALNU, OPĆU I PLASTIČNU KIRURGIJU BAGATIN od dana 31.ožujka 2001.god. dostavljen je registarskom sudu u zbirku isprava.

Odlukom osnivača ustanove od 17.10.2014.godine, izmijenjena je u cijelosti odluka od 11.02.2002.godine, posebno odredbe o članovima te je u potpunom tekstu dostavljena Trgovačkom sudu.

Odlukom osnivača ustanove od 11.02.2015. godine izmijenjena je u cijelosti Odluka od 17.10.2014. godine na način da se mijenja puni naziv ustanove i proširenje djelatnosti, te se potpuni tekst Odluke o osnivanju od 16.02.2015. godine dostavlja sudu u zbirku isprava.

Odlukom osnivača ustanove od 03.03.2015. godine izmijenjena je u cijelosti Odluka od 16.02.2015. godine na način da se mijenja puni naziv ustanove i proširenje djelatnosti, te se potpuni tekst Odluke o osnivanju od 03.03.2015. godine dostavlja sudu u zbirku isprava.

Odlukom od 21. ožujka 2018., Odluka o osnivanju od 3. ožujka 2015. u cijelosti je zamijenjena novim aktom.

Odlukom od 22. svibnja 2019., Odluka o osnivanu od 21. ožujka 2018. u cijelosti je zamijenjena novim aktom od 22. svibnja 2019. Odluka o osnivanju od 22. svibnja 2019. dostavljena je u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 13.01.2022. godine usvojen je Društveni ugovor d.o.o. od 13.01.2022. godine, te se isti dostavlja Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Statut:

Odlukom Upravnog vijeća zdravstvene ustanove od 10.05.2013. godine izmijenjena je Odluka o osnivanju od 31.03.2011. godine i to u čl. 1., 4., 6., 10.st.1., 13., 14., 21., 26., 27. 35., 49., 56., 57. i 65. te se dodaju čl. 66., 67., 68. i 69. dok su brisani čl. 22., 23. i 29. Pročišćeni tekst Statuta usvojen 25.05.2013. godine, dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom upravnog vijeća od 16.02.2015. godine mijenja se Statut od 25.05.2013. godine te se potpuni tekst Statuta od 16.02.2015. godine dostavlja sudu u zbirku isprava.

Odlukom upravnog vijeća od 03.03.2015. godine mijenja se Statut od 16.02.2015. godine te se potpuni tekst Statuta od 03.03.2015. godine dostavlja sudu u zbirku isprava.

Odlukom od 21.03.2018. godine, Statut od 03.03.2015. godine, u cijelosti je zamijenjen novim aktom pod nazivom: Statut od 21.03.2018. godine koji je u potpunom tekstu dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom od 22. svibnja 2019., Statut od 21. ožujka 2018., u cijelosti je zamijenjen novim aktom od 22. svibnja 2019. Statut od 22. svibnja 2019. dostavljen je u zbirku isprava.

Zabilježbe

Redni broj zabilježbe: 1

- upis zabilježbe žalbe od 10.03.2023. godine na rješenje broj Tt-22/47132-4 od 22.02.2023. godine.

Redni broj zabilježbe: 2

- Rješenjem Visokog Trgovačkog suda Republike Hrvatske broj 65 Pž-1462/2023-2 od 25.04.2023. godine uvažava se žalba predlagatelja, ukida rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Tt-22/47132-4 od 22.02.2023. godine u točki II. izreke i predmet se vraća prvostupanjskom sudu na ponovan postupak.

Redni broj zabilježbe: 3

- upis zabilježbe žalbe od 20.10.2023. godine na rješenje broj Tt-22/47132-12 od 03.10.2023. godine.

Redni broj zabilježbe: 4

- Rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj 65 Pž-725/2024-2 od 20.02.2024. godine odbija se žalba kao neosnovana i potvrđuje rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Tt-22/47132-12 od 03.10.2023. godine.

Pravni oblik:

Odlukom članova društva od 13.01.2022. godine ustanova je preoblikovana u društvo s ograničenom odgovornošću.

Registrirane djelatnosti:

Adresa elektroničke pošte:

info@bagatin.hr