Izvještaj o novčanom toku 2018. 2019. % prom. 19./18. 2020. % prom. 20./19. 2021. % prom. 21./20. 2022. % prom. 22./21.
1 Neto dobit/gubitak ukupnog poslovanja 51.526 15.979 - 69 22.701 42 229.719 912 68.723 - 70
2 Amortizacija 196.521 154.234 - 22 173.430 12 197.641 14 188.075 - 5
3 Ostale korekcije novčanog toka iz rezultata 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
I. Novčani tok iz rezultata 248.047 170.213 - 31 196.131 15 427.360 118 256.798 - 40
1 Promjena vrijednosti zaliha - 31.137 24.528 179 24.608 0 844 - 97 18.820 2.130
2 Promjena vrijednosti kratkotrajnih potraživanja - 19.299 - 13.060 32 - 77.671 - 495 233.015 400 46.923 - 80
3 Promjena plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda 62.331 - 37.812 - 161 118.650 414 - 951 - 101 950 200
4 Promjena ostale imovine 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
5 Promjena obveza prema dobavljačima - 41.708 44.003 206 105.139 139 - 329.185 - 413 37.921 112
6 Promjena odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja - 2.182 0 100 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
7 Promjena ostalih obveza 19.963 - 1.434 - 107 - 1.806 - 26 95.422 5.384 - 4.562 - 105
II. Promjena radnog kapitala - 12.032 16.225 235 168.920 941 - 855 - 101 100.051 11.802
A) NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 236.015 186.438 - 21 365.051 96 426.505 17 356.849 - 16
B) NOVČANI TOK IZ INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI - 511.338 - 44.932 91 22.977 151 - 120.722 - 625 - 94.608 22
C) NOVČANI TOK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 143.904 - 130.696 - 191 79.664 161 - 361.192 - 553 - 356.672 1
D) POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA - 131.419 10.810 108 467.693 4.226 - 55.409 - 112 - 94.431 - 70