Izvještaj o novčanom toku 2017. 2018. % prom. 18./17. 2019. % prom. 19./18. 2020. % prom. 20./19. 2021. % prom. 21./20.
1 Neto dobit/gubitak ukupnog poslovanja 569.687 382.020 - 33 118.461 - 69 171.008 44 1.728.449 911
2 Amortizacija 1.539.538 1.457.031 - 5 1.143.429 - 22 1.306.464 14 1.487.085 14
3 Ostale korekcije novčanog toka iz rezultata 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
I. Novčani tok iz rezultata 2.109.225 1.839.051 - 13 1.261.890 - 31 1.477.472 17 3.215.534 118
1 Promjena vrijednosti zaliha - 22.320 - 230.854 - 934 181.842 179 185.375 2 6.352 - 97
2 Promjena vrijednosti kratkotrajnih potraživanja - 359.311 - 143.087 60 - 96.819 32 - 585.105 - 504 1.753.245 400
3 Promjena plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda - 530.420 462.129 187 - 280.322 - 161 893.797 419 - 7.153 - 101
4 Promjena ostale imovine 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
5 Promjena obveza prema dobavljačima 309.808 - 309.228 - 200 326.220 205 792.024 143 - 2.476.850 - 413
6 Promjena odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja 16.178 - 16.178 - 200 0 100 0 n.s. 0 n.s.
7 Promjena ostalih obveza 269.178 148.010 - 45 - 10.632 - 107 - 13.601 - 28 717.971 5.379
II. Promjena radnog kapitala - 316.887 - 89.208 72 120.289 235 1.272.490 958 - 6.435 - 101
A) NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1.792.338 1.749.843 - 2 1.382.179 - 21 2.749.962 99 3.209.099 17
B) NOVČANI TOK IZ INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI - 1.732.976 - 3.791.120 - 119 - 333.108 91 173.091 152 - 908.332 - 625
C) NOVČANI TOK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 866.927 1.066.921 23 - 968.932 - 191 600.118 162 - 2.717.676 - 553
D) POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA 926.289 - 974.356 - 205 80.139 108 3.523.171 4.296 - 416.909 - 112