POKAZATELJI LIKVIDNOSTI 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Pokazatelj trenutne likvidnosti 0,23 0,08 0,09 0,91 1,36
Brzi odnos 0,70 1,13 1,06 1,73 2,09
Tekući omjer 0,76 1,25 1,14 1,77 2,16
Stupanj pokrića I 0,47 0,50 0,55 0,55 0,68
Stupanj pokrića II 0,96 1,22 1,20 1,42 1,41
Novčano pokriće poslovnih rashoda 0,03 0,02 0,01 0,08 0,13
POKAZATELJI ZADUŽENOSTI 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Koeficijent vlastitog financiranja 0,28 0,28 0,30 0,28 0,38
Koeficijent financiranja 2,57 2,55 2,33 2,55 1,61
Pokriće kamate iz EBITDA 7,91 10,23 5,84 7,84 20,15
Pokriće kamate iz EBIT 3,12 3,15 1,69 1,77 11,78
Faktor zaduženosti 4,26 5,53 8,15 7,21 3,01
Pokriće ukupnih obveza iz EBITDA 0,28 0,21 0,16 0,16 0,37
Pokriće kratkoročnih obveza 0,42 0,35 0,26 0,32 0,92
Godine povrata kamatonosnih obveza 2,30 3,23 4,26 3,95 1,73
Prosječni trošak kamate 5,50% 3,02% 4,02% 3,23% 2,86%
POKAZATELJI AKTIVNOSTI 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Koeficijent obrtaja ukupne imovine 2,58 2,69 2,21 1,93 2,25
Koeficijent obrtaja dugotrajne materijalne imovine 4,20 5,02 4,40 4,26 5,12
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine 8,53 7,31 5,60 4,37 4,86
Dani naplate potraživanja 17,80 16,66 20,92 18,94 10,20
Dani vezivanja zaliha 3,58 4,26 5,32 3,58 2,12
Dani plaćanja dobavljačima 26,86 22,83 27,12 37,09 23,61
Dani konverzije u novac - 5,48 - 1,92 - 0,88 - 14,56 - 11,30
POKAZATELJI PROFITABLNOSTI 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
EBITDA marža 7,88% 5,55% 5,01% 5,83% 11,02%
EBIT marža 3,11% 1,71% 1,45% 1,32% 6,44%
Neto marža 1,76% 1,01% 0,37% 0,59% 5,32%
ROE 16,31% 9,63% 2,81% 3,92% 36,56%
ROA 4,56% 2,70% 0,82% 1,14% 11,99%
Povrat na investirani kapital 10,75% 6,02% 4,20% 3,46% 19,14%
POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Ekonomičnost ukupnog (neprekinutog) poslovanja 1,02 1,01 1,00 1,01 1,06
Ekonomičnost poslovnih aktivnosti 1,03 1,02 1,01 1,01 1,07
Ekonomičnost financijskih aktivnosti 0,00 0,04 0,05 0,07 0,10
POKAZATELJI ULAGANJA 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Koeficijent ulaganja 0,06 0,05 0,03 0,05 0,03
Koeficijent obnavljanja imovine 0,24 0,22 0,10 0,20 0,11
Stopa otpisanosti dugotrajne imovine 0,20 0,18 0,14 0,16 0,19
Pokrivenost amortizacije investicijama 1,23 1,21 0,73 1,21 0,56
POKAZATELJI ZAPOSLENIH, PRODUKTIVNOSTI I PROSJEČNIH PLAĆA 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Broj zaposlenih 53 87 89 83 79
Poslovni prihod po zaposlenom 609.017 436.490 360.568 348.962 411.066
Neto dobit/gubitak po zaposlenom 10.749 4.391 1.331 2.060 21.879
Prosječna mjesečna bruto plaća 12.663 9.588 9.523 9.516 11.114
Prosječna mjesečna neto plaća 7.860 5.945 5.960 6.093 6.991
Udio troškova osoblja u poslovnim prihodima 24,95% 26,36% 31,69% 32,72% 32,45%
POKAZATELJI POSLOVANJA S INOZEMSTVOM 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Izvoz 0 0 0 0 0
Uvoz 3.276.715 0 0 0 0