Računi i blokade

Pregled blokada u promatranom razdoblju

Posljednjih 365 dana
0/365
Posljednjih 180 dana
0/180
Posljednjih 90 dana
0/90
7.12.2022.
12.3.2023.
10.6.2023.
8.9.2023.
7.12.2023.
Broj dana u blokadi
Promatrano razdoblje
0/1095
Račun Banka Datum otvaranja Datum zatvaranja Blokiran
HR8723600001102100873 Zagrebačka banka d.d. 17.9.2009. NE
HR9823400091110451361 Privredna banka Zagreb d.d. 27.10.2010. NE
HR7624840081101589860 Raiffeisenbank Austria d.d. 17.3.2003. NE
HR3123900011101059990 Hrvatska poštanska banka d.d. 6.12.2018. NE
HR7824020061500089947 Erste&Steiermärkische Bank d.d. 11.11.2020. 12.5.2021. NE
HR5824020061100843739 Erste&Steiermärkische Bank d.d. 4.10.2017. NE
HR8041240031199000769 KentBank d.d. 2.3.2017. 12.9.2022. NE
Red. br. Početak blokade Kraj blokade Trajanje blokade u danima