Bonitet:
A

Bonitetna ocjena i trend poslovanja

A - odličan bonitet, vrlo nizak kreditni rizik. Nastaviti poslovni odnos sa subjektom. Trend poslovanja subjekta je rastući.

Bonitetne ocjene kroz vrijeme

Poduzeće

Djelatnost

Ekonomija

Indeks plaćanja

 
 
 
     

Dostupno pretplatnicima exclusive i premium paketa

Ocjene pokazatelja

Trend Vrijednost Opis
Tekući omjer B 2,16 Definira se kao omjer kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza.
Koeficijent vlastitog financiranja C 0,38 Pruža uvid u dio imovine financiran iz vlastitih izvora kapitala.
Faktor zaduženosti B 3,01 Prikazuje broj godina potreban da se iz neto dobiti uvećane za amortizaciju podmire ukupne obveze društva.
Koeficijent obrtaja ukupne imovine B 2,25 Stavlja u omjer poslovne prihode i prosječnu imovinu, odnosno mjeri koliko se puta ukupna imovina obrne tijekom jedne godine.
Neto marža B 5,32% Utvrđuje koliki je dio prihoda pretvoren u neto rezultat poslovanja.
ROE A 36,56% Pokazuje povrat na kapital koji su vlasnici uložli u poslovanje društva, tj. dobit koju je poduzeće ostvarilo upotrebljavajući kapital angažiran od strane vlasnika.