Bonitet:
C

Bonitetna ocjena i trend poslovanja

C - graničan bonitet, prosječan kreditni rizik. Nastaviti poslovni odnos sa subjektom uz aktivno praćenje razvoja situacije. Trend poslovanja subjekta je stabilan.

Bonitetne ocjene kroz vrijeme

Poduzeće

Djelatnost

Ekonomija

Indeks plaćanja

 
 
 
     

Dostupno pretplatnicima exclusive i premium paketa

Ocjene pokazatelja

Trend Vrijednost Opis
Tekući omjer B 1,77 Definira se kao omjer kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza.
Koeficijent vlastitog financiranja C 0,28 Pruža uvid u dio imovine financiran iz vlastitih izvora kapitala.
Faktor zaduženosti C 7,21 Prikazuje broj godina potreban da se iz neto dobiti uvećane za amortizaciju podmire ukupne obveze društva.
Koeficijent obrtaja ukupne imovine B 1,93 Stavlja u omjer poslovne prihode i prosječnu imovinu, odnosno mjeri koliko se puta ukupna imovina obrne tijekom jedne godine.
Neto marža D 0,59% Utvrđuje koliki je dio prihoda pretvoren u neto rezultat poslovanja.
ROE C 3,92% Pokazuje povrat na kapital koji su vlasnici uložli u poslovanje društva, tj. dobit koju je poduzeće ostvarilo upotrebljavajući kapital angažiran od strane vlasnika.