Bonitet:
B

Bonitetna ocjena i trend poslovanja

B - dobar bonitet, nizak kreditni rizik. Nastaviti poslovni odnos sa subjektom. Trend poslovanja subjekta je stabilan.

Bonitetne ocjene kroz vrijeme

Poduzeće

Djelatnost

Ekonomija

Indeks plaćanja

 
 
 
     

Dostupno pretplatnicima naprednog i premium paketa

Ocjene pokazatelja

Trend Vrijednost Opis
Tekući omjer D 0,76 Definira se kao omjer kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza.
Koeficijent vlastitog financiranja C 0,28 Pruža uvid u dio imovine financiran iz vlastitih izvora kapitala.
Faktor zaduženosti C 4,26 Prikazuje broj godina potreban da se iz neto dobiti uvećane za amortizaciju podmire ukupne obveze društva.
Koeficijent obrtaja ukupne imovine A 2,58 Stavlja u omjer poslovne prihode i prosječnu imovinu, odnosno mjeri koliko se puta ukupna imovina obrne tijekom jedne godine.
Neto marža C 1,76% Utvrđuje koliki je dio prihoda pretvoren u neto rezultat poslovanja.
ROE C 16,31% Pokazuje povrat na kapital koji su vlasnici uložli u poslovanje društva, tj. dobit koju je poduzeće ostvarilo upotrebljavajući kapital angažiran od strane vlasnika.