E-škola

Blog

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka

Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na ulaganje u vidu kamate, dividende i slično te od prodaje financijske imovine koja može biti po nabavnoj vrijednosti, odnosno većoj ili manjoj od nje. Budući da u pravil...

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (4. dio)

Optimizacija poslovnog rezultata

Operativni rezultat (u načelu dobit prije kamata, poreza i amortizacije) možemo podijeliti na bruto dobit (tzv. „gross profit“, tj. razliku između poslovnih prihoda i troškova proizvodnje prodanih proizvoda/troška nabave prodane robe) i ostale poslovne rashode. Bruto dobit može se poboljšati povećan...

Leksikon

Financijski pokazatelji

predstavljaju odnos dviju ili više ekonomskih veličina i omogućavaju usporedbu poslovanja poduzeća...

Izvoz

pokazuje izvoz poduzeća u određenom razdoblju (godini).

Koncentracija tri najveća subjekta u industriji

pokazatelj je snage konkurencije među poduzećima koja posluju unutar određene industrije (djelatno...

Prosječna mjesečna bruto plaća

predstavlja trošak osoblja po jednom zaposleniku koji poduzeće treba podmiriti.