^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
ABAKA d. o. o.
A. Starčevića 6, Rovinj
Djelatnost:7112, Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

OIB:49944996836MB:00788643

Godina osnivanja:1993. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 52 842142 +385 52 842143 www.abaka.hr

Znate li s kim poslujete? Mi znamo!

 • Sve što trebate pronađite na jednom mjestu
 • Kreirajte nove kupce i poslove
 • Informacije za više od 650.000 pravnih osoba u Republici Hrvatskoj
 • Saznajte tko je s kim i kako povezan

Postanite Fininfo pretplatnik već danas!

Pretplatite se

Usporedite pakete

Saznajte više

Povezane osobe

Sadašnje
Osobe ovlaštene za zastupanje
Wilfred Petrović, član uprave
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -Geodetsko premjeravanje
 • 45 -Građevinarstvo
 • 51 -Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
 • * -Arhitektonske i inženj. djel. i tehn. savjet.
 • * -Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga
 • * -Kupnja i prodaja robe na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -Stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -Izrada geografskih informacijskih sustava te vođenje nadzora i konzalting
 • * -Inženjering u graditeljstvu, građenje i projektiranje te nadzor nad gradnjom
 • * -Izrada razvojnih studija
 • * -Stručni poslovi zaštite okoliša
 • * -Konzalting na području graditeljstva, prostornog planiranja, urbanizam i zaštite okoliša
 • * -Poslovanje nekretninama
 • * -Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
 • * -Trgovina naftnim derivatima na malo i veliko
 • * -Pružanje usluga smještaja u ugostiteljskim objektima:
 • * -- hoteli (vrste: hotel, hotelsko naselje, aparthotel, apartmansko naselje, motel, pansion i sl.)
 • * -- kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj (vrste: kamp, soba za iznajmljivanje, apartman, kuća za odmor, omladinski hotel, odmaralište, prenoćište i sl.)
 • * -Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) u slijedećim objektima:
 • * -- restorani (vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, slastičarnica, bistro, pizzeria, objekt brze prehrane i sl.)
 • * -- barovi (vrste: kavana, noćni bar, disco-bar, caffe-bar, pivnica, buffet, konoba, krčma i sl.)
 • * -- kantine i pripremnice oborka (catering)
 • * -izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • * -izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • * -izradba elaborata topografske izmjere i izradba državnih karata
 • * -izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
 • * -izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • * -izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • * -izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
 • * -izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskoga projekta, izradba elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)
 • * -izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
 • * -iskolčenje građevina
 • * -izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -geodetski radovi u komasacijama
 • * -poslovi stručnog nadzora nad radovima:
 • * -- izradbe elaborata katastra vodova i tehničkog vođenja katastra vodova
 • * -- izradbe posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbe geodetskoga projekta, izradbe elaborata o iskolčenju građevine, kontrolnih geodetskih mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina
 • * -- (praćenje mogućih pomaka)
 • * -- iskolčenja građevina
 • * -- izradbe posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja