^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
DOVOĐA d. o. o.
Mel br. 1, Novi Vinodolski
Djelatnost:4211, Gradnja cesta i autocesta

OIB:36377538881MB:02988038

Godina osnivanja:2012. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt:

Fininfo – fantastičan pogled na poslovanje

 • Bonitetni model
 • Blokade
 • Navike plaćanja
 • Analiza konkurencije

Postanite Fininfo pretplatnik već danas!

Pretplatite se

Usporedite pakete

Saznajte više

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Kata Dovođa, jedini član d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje
Kata Dovođa, direktor
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -vađenje, rezanje, oblikovanje i obrada kamena
 • * -vađenje ostalih ruda i kamena
 • * -vađenje šljunka, pijeska i gline
 • * -proizvodnja metalnih konstrukcija
 • * -projektiranje i montaža metalnih konstrukcija
 • * -stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * -nadzor nad gradnjom
 • * -miniranje i rušenje
 • * -proizvodnja eksplozivnih tvari
 • * -promet eksplozivnih tvari
 • * -pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju
 • * -fasadni štukaturski radovi
 • * -izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • * -izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • * -izrada elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra vodova
 • * -izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)
 • * -izrada situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
 • * -iskolčenje građevina
 • * -izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -geodetski radovi u komasacijama
 • * -poslovi stručnog nadzora nad radovima izradbe elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova, izradbe posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbe geodetskoga projekta, izradbe elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka) iskolčenje građevina, izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -trgovina automobilima i motornim vozilima
 • * -trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
 • * -trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
 • * -trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom
 • * -proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila
 • * -održavanje i popravak motornih vozila
 • * -popravak strojeva
 • * -popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -posredovanje u prometu nekretnina
 • * -iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • * -upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
 • * -iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo
 • * -međunarodno otpremništvo
 • * -izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
 • * -pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pićem i napicima i pružanje usluga smještaja
 • * -pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na pripredbama i sl. i opskrba tom hranom
 • * -tisakrska djelatnost i usluge povezane s tiskanjem
 • * -ispitivanje i kontrola (geomehanika, beton, asfalt, kameni materijal i ostali građ. radovi)
 • * -ispitivanje i kontrola vodo nepropusnosti kanalizacijskih sistema
 • * -ispitivanje i kontrola antikorozivne zaštite
 • * -ispitivanje proračuna za građevinske elemente
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -prekrcaj tereta i skladištenje robe
 • * -prijevoz putnika i robe u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 • * -međunarodni linijski pomorski promet
 • * -povremeni prijevoz putnika u oblanom pomorskom prometu
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -djelatnost privatne zaštite
 • * -stručni poslovi zaštite okoliša
 • * -proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
 • * -uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njima
 • * -sječa drva
 • * -pomoćne usluge u šumarstvu
 • * -računovodstveni i knjigovodstveni poslovi