^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
ECO PRODUKT d. o. o.
Vrata 14, Vrata
Djelatnost:0220, Sječa drva

OIB:25072874246MB:04235924

Godina osnivanja:2014. Veličina:- Status:Brisan

Kontakt:

Fininfo – fantastičan pogled na poslovanje

 • Sve što trebate pronađite na jednom mjestu
 • Napredan bonitetni model, blokade i navike plaćanja
 • Poslovanje i analiza Vaše konkurencije
 • Saznajte tko je s kim i kako povezan

Postanite Fininfo pretplatnik već danas!

Pretplatite se

Usporedite pakete

Saznajte više

Povezane osobe

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -stručni poslovi zaštite okoliša
 • * -gospodarsko korištenje prirodnih dobara
 • * -djelatnost druge obrade otpada
 • * -djelatnost oporabe otpada
 • * -djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • * -djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • * -djelatnost sakupljanja otpada
 • * -djelatnost trgovanja otpadom
 • * -djelatnost zbrinjavanja otpada
 • * -gospodarenje otpadom
 • * -djelatnost prijevoza otpada
 • * -gospodarenje šumama
 • * -proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
 • * -proizvodnja energije
 • * -prijenos odnosno transport energije
 • * -skladištenje energije
 • * -distribucija energije
 • * -upravljanje energetskim objektima
 • * -opskrba energijom
 • * -trgovina energijom
 • * -organiziranje tržišta energijom
 • * -proizvodnja naftnih derivata
 • * -transport nafte naftovodima
 • * -transport naftnih derivata produktovodima
 • * -transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
 • * -transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom
 • * -transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima
 • * -trgovina na veliko naftnim derivatima
 • * -trgovina na malo naftnim derivatima
 • * -skladištenje nafte i naftnih derivata
 • * -skladištenje ukapljenog naftnog plina
 • * -trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
 • * -trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
 • * -proizvodnja električne energije
 • * -prijenos električne energije
 • * -distribucija električne energije
 • * -organiziranje tržišta električne energije
 • * -opskrba električnom energijom
 • * -trgovina elekričnom energijom
 • * -proizvodnja toplinske energije
 • * -opskrba toplinskom energijom
 • * -distribucija toplinske energije
 • * -djelatnost kupca toplinske energije
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -pružanje usluga u trgovini
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -usluge informacijskog društva
 • * -djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -prateće djelatnosti u prijevozu
 • * -skladištenje robe
 • * -istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • * -promidžba (reklama i propaganda) - agencije za promidžbu (reklamu i propagandu), oglašavanje preko medija
 • * -obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • * -arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo, tehničko ispitivanje analiza i savjetovanje
 • * -stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevine
 • * -stručni nadzor građenja
 • * -elektroinstalacijski radovi
 • * -uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju te ostali građevinski instalacijski radovi
 • * -uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu
 • * -ugradnja stolarije
 • * -fasadni i štukaturski radovi
 • * -postavljanje podnih i zidnih obloga
 • * -soboslikarski i staklarski radovi
 • * -podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
 • * -završni građevinski radovi
 • * -energetsko certificiranje, energetskih pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • * -djelatnost proizvodnje, projektiranja, montaže, popravaka i održavanje solarne opreme i uređaja te solarnih sistema
 • * -djelatnost proizvodnje, projektiranja, montaže, popravka i održavanja opreme, uređaja i sistema koji koriste energiju vjetra i ostale oblike obnovljivih izvora energije
 • * -izrada nacrta, izrada investicijske i tehnološke dokumentacije, ineženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 • * -izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj