^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
FUŽINE d. o. o.
Pirovište 16/A, Lič
Djelatnost:3811, Skupljanje neopasnog otpada

OIB:70922563525MB:01053167

Godina osnivanja:1994. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 51 835769

Fininfo – fantastičan pogled na poslovanje

 • Odgovora na Vaša pitanja
 • Napredan bonitetni model, blokade i navike plaćanja
 • Poslovanje i analiza konkurencije
 • Saznajte tko je s kim i kako povezan

Postanite Fininfo pretplatnik već danas!

Pretplatite se

Usporedite pakete

Saznajte više

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
OPĆINA FUŽINE, osnivač
Nadzorni odbor
Marijan Šokac, predsjednik nadzornog odbora
Valentin Crljenko, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Adam Budiselić, član nadzornog odbora
Larsen Čebuhar, član nadzornog odbora
Osobe ovlaštene za zastupanje
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • 90.00 -Uklanj. otpad. voda, odvoz smeća i sl. djel.
 • 93.03 -Pogrebne i prateće djelatnosti
 • 74.70 -Čišćenje svih vrsta objekata
 • 45.3 -Instalacijski radovi
 • 14.1 -Vađenje kamena
 • 14.2 -Vađenje šljunka, pijeska i gline
 • 45.2 -Izgradnja građ. objekata i dijelova objekata
 • 45.3 -Instalacijski radovi
 • 45.4 -Završni građevinski radovi
 • 60.2 -Ostali kopneni prijevoz
 • * -računovodstveni, knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje
 • * -usluge pregleda i žigosanja vodomjera
 • * -usluge tržnice na malo
 • * -pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * -pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * -pružanje usluga smještaja
 • * -pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na pripredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • * -kupnja i prodaja robe i/ili pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu
 • * -posredovanje u trgovini
 • * -zastupanje stranih pravnih osoba u plasiranju njihovih proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prometu
 • * -projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina, stručni nadzor građenja
 • * -proizvodnja električne energije
 • * -prijenos električne energije
 • * -distribucija električne energije
 • * -opskrba parom i klimatizacija
 • * -skupljanje otpada za potrebe drugih
 • * -prijevoza otpada za potrebe drugih
 • * -posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • * -skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugih načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • * -uvoz otpada
 • * -izvoz otpada
 • * -uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, uređenje i održavanje krajolika
 • * -elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi
 • * -cjevovodni transport
 • * -održavanje javne rasvjete
 • * -poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * -stručni nadzor građenja
 • * -poljoprivredna djelatnost
 • * -integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • * -poljoprivredno - savjetodavna djelatnost
 • * -obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji
 • * -ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
 • * -promet sredstava za zaštitu bilja
 • * -ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe
 • * -poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama
 • * -proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
 • * -proizvodnja sjemena
 • * -dorada sjemena
 • * -pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
 • * -stavljanje na tržište sjemena
 • * -proizvodnja sadnog materijala
 • * -pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
 • * -stavljanje na tržište sadnog materijala
 • * -uvoz sadnog materijala
 • * -zdravstvena zaštita bilja
 • * -proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
 • * -poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
 • * -sportska priprema
 • * -sportska rekreacija
 • * -sportska poduka
 • * -organiziranje sportskog natjecanja
 • * -vođenje sportskih natjecanja
 • * -upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • * -prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
 • * -prateće djelatnosti u prijevozu
 • * -kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, bez mogućnosti novčanog dobitka
 • * -djelatnost organizatora sajmova i kongresa
 • * -djelatnost organizacije i posredovanja u organizaciji koncerata i zabavnih priredbi, izložaba, festivala, animacije, manifestacija i sl. kulturnih priredbi