^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
MORE - MARKETING d.o.o.
Balokovićeva 71, Zagreb
Djelatnost:7311, Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)

OIB:04554124332MB:00248223

Godina osnivanja:1992. Veličina:- Status:Brisan

Kontakt: +385 1 6130718

Povezane osobe

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • 60.2 -Ostali kopneni prijevoz
 • 74.4 -Promidžba (reklama i propaganda)
 • 92.11 -Snimanje filmova i videofilmova
 • * -Proizvodnja komercijalnih poruka za radio, televiziju i film
 • * -Međunarodni prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i dr. telekomunikacijskim kapacitetima u pokretnoj mreži
 • * -priključenje pretplatničke terminalne opreme na javne telekomunikacije
 • * -prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i dr. terminalnom opremom koja je priključena na javne komunikacije
 • * -projektiranje, izvedba i održavanje telekomunikacijskih sustava
 • * -pružanje telefonskih, telegrafskih i telex usluga u pokretnoj mreži
 • * -priređivanje sajmova i izložbi
 • * -pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
 • * -pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka te pružanje usluga smještaja
 • * -računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • 22.1 -Izdavačka djelatnost
 • 22.3 -Umnožavanje snimljenih zapisa
 • 72 -Računalne i srodne djelatnosti