Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Dinko Bagatin, osnivač
Dunja Bagatin, osnivač
Ognjen Bagatin, osnivač
Tomica Bagatin, osnivač
Osobe ovlaštene za zastupanje
Dinko Bagatin, ravnatelj
Ognjen Bagatin, ravnatelj
Više...
Bivše
Vlasnici
Marijo Bagatin, bivši osnivač
Osobe ovlaštene za zastupanje
Dinko Bagatin, bivši obnašatelj dužnosti ravnatelja

Transakcijski računi

HR8723600001102100873, Zagrebačka banka d.d.
HR9823400091110451361, Privredna banka Zagreb d.d.
HR7624840081101589860, Raiffeisenbank Austria d.d.
HR3123900011101059990, Hrvatska poštanska banka d.d.
HR5824020061100843739, Erste&Steiermärkische Bank d.d.
HR8041240031199000769, KentBank d.d.
HR7824020061500089947, Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Povijest blokada na grafu

Detaljno...

Povezani subjekti

Nema podataka o povezanim subjektima
2014. 2015. 2016. Distribucija
Poslovni prihodi 11.956.296 18.702.326 24.824.860
Rast/pad poslovnih prihoda 78,07% 56,42% 32,74%
Neto dobit/gubitak 605.030 474.487 666.048
Rast/pad neto dobiti/gubitka 0,55% -21,58% 40,37%
EBITDA marža 11,46% 11,89% 10,66%
Faktor zaduženosti 2,71 2,74 3,34
ROE 34,11% 20,55% 23,17%
Tekući omjer 1,76 0,84 0,75
Koeficijent vlastitog financiranja 0,35 0,30 0,28
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti 1.439.664 1.424.321 2.932.847
Dani plaćanja dobavljačima 24,61 17,06 9,33
Broj zaposlenih 35 46 53

Grafički prikaz

Vezane vijesti

  
12.4.2017. POLIKLINIKA BAGATIN - Ukupna isplata iz državnog proračuna u 2017. iznosi 19.188,00 HRK.
  
2.3.2017. POLIKLINIKA BAGATIN - Otvoren je transakcijski račun
  
28.12.2016. POLIKLINIKA BAGATIN - Ukupni iznos isplate iz državnog proračuna u 2016. povećan je s 49.558,24 na 68.278,24 HRK.
  
29.8.2016. POLIKLINIKA BAGATIN - Ukupna isplata iz državnog proračuna u 2016. iznosi 49.558,24 HRK.
  
19.1.2016. POLIKLINIKA BAGATIN - Ukupna isplata iz državnog proračuna u 2015. iznosi 82.913,52 HRK.
  
16.4.2015. POLIKLINIKA BAGATIN - Promjena osnivačkog akta subjekta