Leksikon

Bil - FakFin - KraNet - PokPok - TekUdi - Uvo

U

Udio troškova osoblja u poslovnim prihodima

mjeri učešće troškova osoblja u poslovnim prihodima.

Unaprijed plaćeni troškovi i obračunati prihodi

dio su aktive (imovine) poduzeća. Pod unaprijed plaćenim troškovima podrazumijevamo izdatke za troškove plaćene u tekućem razdoblju, a koji će naknadno biti priznati u troškove jer se odnose na buduća obračunska razdoblja. Obračunati prihodi odnose se na prihode tekućeg obračunskog razdoblja koji nisu ispunili kriterij priznavanja potraživanja.

Uvoz

pokazuje uvoz poduzeća u određenom razdoblju (godini).