^

Naša vizija

Portal Fininfo posvećen je promicanju znanja, napretka i inovativnosti koji predstavljaju osnovu naše konkurentnosti i izvrsnosti. U potpunosti smo opredijeljeni kontinuiranom poboljšanju sadržaja našeg portala i stvaranju nove vrijednosti za korisnike naših usluga, naše poslovne partnere, zaposlenike, vlasnike i širu društvenu zajednicu. Zadovoljni korisnici, motivirani i educirani zaposlenici, te stalan rast i razvoj poslovanja Fininfo portala glavne su odrednice našeg djelovanja.

Naša misija

Informacije o poslovanju, bonitetu i rizicima ključne su za uspjeh i zdravlje svakog poduzeća. Posljedice dugotrajne financijske krize, uzrokovane neadekvatnim upravljanjem rizicima, ogledaju se u velikim financijskim gubicima i stečajevima. Potreba za kvalitetnim poslovnim, financijskim i bonitetnim informacijama osobito je značajna u Hrvatskoj jer je zaduženost poslovnih subjekata vrlo visoka. Narušena likvidnost jedan je od najvećih problema Hrvatske budući da se neplaćene obveze kontinuirano povećavaju i stvaraju ozbiljne probleme za sve pravne osobe u Hrvatskoj , ali i hrvatsko gospodarstvo u cjelini.

Misija je portala Fininfo svojim korisnicima omogućiti donošenje kvalitetnih, na relevantnim informacijama utemeljenih odluka, koje će osigurati Vaš uspjeh i sigurno poslovanje. Portal Fininfo stoga na jednom mjestu pruža visokovrijedne i pouzdane informacije o rizicima Vaših poslovnih partnera, poslovanju Vaše konkurencije te Vam pomaže u pronalaženju kvalitetnih kupaca, povećanju prodaje, rezultata poslovanja i Vašoj kontinuiranoj financijskoj edukaciji.