^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

  • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
  • Povezanim subjektima
  • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
  • Kontaktnim podacima
  • Pregledu podataka iz sudskog registra
  • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama

Učitaj još

loader

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na...
Saznajte više...

Pogledajte druge edukativne sadržaje

Obveze

prikazuju dio imovine koji pripada vjerovnicima društva. One predstavljaju sadašnje obveze poduzeća proizašle iz prošlih događaja i od kojih se očekuje odljev resursa s ekonomskim koristima. Obveze s...
Saznajte više...

Pogledajte druge edukativne sadržaje

Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura

Prosječan poslovni prihod 500.171
Prosječna neto dobit/gubitak - 122.369
Prosječan rating D
Prosječni dani plaćanja 122
Prosječna bruto plaća 12.592
Prosječan broj zaposlenih 0