^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

  • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
  • Povezanim subjektima
  • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
  • Kontaktnim podacima
  • Pregledu podataka iz sudskog registra
  • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama

Učitaj još

loader

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na...
Saznajte više...

Pogledajte druge edukativne sadržaje

Tekući omjer

jest omjer kratkotrajne imovine (imovina za koju se očekuje da će se pretvoriti u novac u roku od jedne godine ili jednog poslovnog ciklusa) i kratkoročnih obveza (obveze čiji je rok dospijeća kraći ...
Saznajte više...

Pogledajte druge edukativne sadržaje

Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti

Prosječan poslovni prihod 205.179
Prosječna neto dobit/gubitak 1.025
Prosječan rating C
Prosječni dani plaćanja 14
Prosječna bruto plaća 3.884
Prosječan broj zaposlenih 2