^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

  • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
  • Povezanim subjektima
  • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
  • Kontaktnim podacima
  • Pregledu podataka iz sudskog registra
  • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama

Učitaj još

loader

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na...
Saznajte više...

Pogledajte druge edukativne sadržaje

Godine povrata kamatonosnih obveza

pokazuju koliko su puta kamatonosne obveze veće od dobiti prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA). Kamatonosne obveze računaju se kao suma prosječnog stanja dugoročnih obveza po kreditima, najmo...
Saznajte više...

Pogledajte druge edukativne sadržaje

Pomorski i obalni prijevoz robe

Prosječan poslovni prihod 1.692.269
Prosječna neto dobit/gubitak 23.163
Prosječan rating B
Prosječni dani plaćanja 18
Prosječna bruto plaća 10.479
Prosječan broj zaposlenih 3