^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

  • Osnovnim podacima za više od 630.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
  • Povezanim subjektima
  • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
  • Kontaktnim podacima
  • Pregledu podataka iz sudskog registra
  • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama

Fininfo – fantastičan pogled na poslovanje

  • Odgovora na Vaša pitanja
  • Napredan bonitetni model, blokade i navike plaćanja
  • Poslovanje i analiza konkurencije
  • Saznajte tko je s kim i kako povezan

Postanite Fininfo pretplatnik već danas!

Pretplatite se

Usporedite pakete

Saznajte više

Učitaj još

loader

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na...
Saznajte više...

Pogledajte druge edukativne sadržaje

ROA

(akr. od engl. return on assets) izračunava se kao odnos neto dobiti/gubitka i prosječne imovine te se najčešće prikazuje u postotnom obliku. Ovaj indikator prikazuje povrat na imovinu, odnosno kolik...
Saznajte više...

Pogledajte druge edukativne sadržaje

Središnje bankarstvo

Prosječan poslovni prihod 0
Prosječna neto dobit/gubitak 0
Prosječan rating -
Prosječni dani plaćanja 0
Prosječna bruto plaća 0
Prosječan broj zaposlenih 0