^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

  • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
  • Povezanim subjektima
  • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
  • Kontaktnim podacima
  • Pregledu podataka iz sudskog registra
  • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama

Učitaj još

loader

Poboljšanje upravljanja novčanim tokovima (5. dio)

Optimizacija ostalih komponenti novčanog toka Priljevi od ulaganja u financijsku imovinu predstavljaju primitke od investicija u ovaj imovinski oblik. Načelno se priljevi reflektiraju kao prinos na...
Saznajte više...

Pogledajte druge edukativne sadržaje

Novčano pokriće poslovnih rashoda

izračunava se kao omjer novčanih sredstava i poslovnih rashoda koji ne uključuju nenovčane troškove - amortizaciju, vrijednosna usklađenja i rezerviranja. Sa stajališta kreditnog rizika poželjno je d...
Saznajte više...

Pogledajte druge edukativne sadržaje

Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva

Prosječan poslovni prihod 105.957
Prosječna neto dobit/gubitak 2.675
Prosječan rating B
Prosječni dani plaćanja 42
Prosječna bruto plaća 4.767
Prosječan broj zaposlenih 0