^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 720.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
AGRAM BANKA d.d.
Ulica grada Vukovara 74, Zagreb
Djelatnost:6419, Ostalo novčarsko posredovanje

OIB:70663193635MB:00560286

Godina osnivanja:1994. Veličina:- Status:Aktivan

Kontakt: +385 1 6167333 +385 1 6167376 www.kbz.hr

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici (izvor: SKDD d.d.)
ADRIATIC OSIGURANJE d.d., dioničar top 10 (19,98%)
EUROHERC osiguranje d.d., dioničar top 10 (18,83%)
AGRAM LIFE osiguranje d.d., dioničar top 10 - račun ostalih namjena (18,59%)
AGRAM LEASING d.o.o., dioničar top 10 (8,86%)
AGRAM TIS d.o.o., dioničar top 10 (8,46%)
Fond za financiranje razgradnje NEK, dioničar top 10 (7,1%)
KRIVIĆ d.o.o., dioničar top 10 (3,73%)
EURO DAUS d.d., dioničar top 10 (2,8%)
AGRAM Invest d.d., dioničar top 10 (2,04%)
AUTOCENTAR AGRAM d.d., dioničar top 10 (1,73%)
Nadzorni odbor
Ante Penić, predsjednik nadzornog odbora
Ankica Čeko, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Branka Klopović, član nadzornog odbora
Silvije Orsag, član nadzornog odbora
Stojan Štironja, član nadzornog odbora
Osobe ovlaštene za zastupanje
Boris Zadro, predsjednik uprave
Nataša Jakić Felić, član uprave
Danijela Babić, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Domagoj Šabić, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Dubravka Pavičić, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Ivica Vukoja, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Mario Mustapić, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Tomislav Bačić, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Više...

Povezani subjekti

Vezane vijesti

  
1.10.2021. Promjena ostalih podataka o subjektu

Registrirane djelatnosti:

 • * -primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun
 • * -primanje depozita ili drugih povratnih sredstava
 • * -odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove, ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting)
 • * -otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring)
 • * -financijski najam (leansing)
 • * -izdavanje garancija ili drugih jamstava
 • * -trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:
 • * -instrumentima tržišta novca
 • * -prenosivim vrijednosnim papirima
 • * -stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove
 • * -financijskim ročnicama i opcijama
 • * -valutnim i kamatnim instrumentima
 • * -platne usluge u skladu s posebnim zakonima
 • * -usluge vezane uz poslove, kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 • * -izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem platnih usluga u skladu s posebnim zakonom
 • * -iznajmljivanje sefova
 • * -posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • * -poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima te usluge vezane uz skrbništvo nad financijskim instrumentima u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala
 • * -investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom koji uređuje tržište kapitala, i to:
 • * -zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata
 • * -pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja
 • * -davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit
 • * -obavljanje poslova vezanih za prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje
 • * -trgovanje za vlastiti račun