^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
CGM KAMEN d.o.o.
Slavka Banića 2, Gornja Motičina
Djelatnost:0811, Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca

OIB:03257281582MB:02247763

Godina osnivanja:2007. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt:

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Mato Zubak, jedini član d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje
Mato Zubak, direktor
Slaven Zubak, prokurist
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -Kupnja i prodaja robe
 • * -eksploatacija i oplemenjivanje mineralnih sirovina
 • * -proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
 • * -proizvodnja gotove betonske smjese
 • * -iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo sa ili bez rukovatelja
 • * -geodetsko premjeravanje terena
 • * -proizvodnja asfaltne smjese
 • * -pružanje usluga u trgovini
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • * -prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -trgovina na veliko naftnim derivatima
 • * -trgovina na malo naftnim derivatima
 • * -skladištenje nafte i naftnih derivata
 • * -izada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
 • * -građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
 • * -poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
 • * -poslovi održavanja javnih cesta
 • * -ostali poslovi upravljanja javnim cestama
 • * -projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • * -djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
 • * -poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -posredovanje u prometu nekretnina
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -stručni poslovi zaštite okoliša
 • * -gospodarsko korištenje prirodnih dobara
 • * -gospodarenje lovištem i divljači
 • * -gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
 • * -gospodarenje šumama
 • * -proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
 • * -proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
 • * -djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
 • * -poslovi zaštite na radu
 • * -turističke usluge u nautičkom turizmu
 • * -turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • * -ostale turističke usluge
 • * -turističke usluge koje uključuju športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • * -rezanje, oblikovanje i obrada kamena
 • * -proizvodnja proizvoda od svih vrsta kamena
 • * -vađenje kamena
 • * -usluge skladištenja