^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
KAMENOLOM FUŽINSKI BENKOVAC d. d.
Benkovac Fužinski 52, Benkovac Fužinski
Djelatnost:0899, Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.

OIB:30053165719MB:01947176

Godina osnivanja:2005. Veličina:Mali poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 51 835014 www.kfb.hr/

Registracija GooglePlay AppStore

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici (izvor: SKDD d.d.)
GP KRK d. d., dioničar top 10 (100%)
Nadzorni odbor
Josip Purić, predsjednik nadzornog odbora
Branko Žic, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Željko Velnić, član nadzornog odbora
Osobe ovlaštene za zastupanje
Tončić Radivoj, član uprave
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -Vađenje ostalih ruda i kamena
 • * -Šumarstvo, sječa drva i usluge
 • * -Prer. drva i proizvo. od drva, osim namještaja
 • * -Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
 • * -Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo
 • * -Proizv. ost. nemetalnih mineralnih proizvoda
 • * -Proizvodnja opeke, crijepa i sl.
 • * -Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa i sl.
 • * -Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
 • * -Proizv. proizvoda od metala, osim str. i opr.
 • * -Proizvodnja građevinske stolarije od metala
 • * -Kovanje, prešanje met. i sl. metalurgija praha
 • * -Obrada i presvl. matala, opći mehanički radovi
 • * -Reciklaža
 • * -Održavanje i popravak motornih vozila
 • * -Kopneni prijevoz i cjevovodni transport
 • * -Ostali prijevoz putnika cestom
 • * -Prijevoz robe (tereta) cestom
 • * -Prijevoz morem i priobaljem
 • * -Prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu
 • * -Poslovanje vlastitim nekretninama
 • * -Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • * -Iznajm. strojeva i opreme bez rukovatelja
 • * -Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevin.
 • * -Tehničko ispitivanje i analiza
 • * -Promidžba (reklama i propaganda)
 • * -Čišćenje svih vrsta objekata
 • * -Ostale poslovne djelatnosti d.n.
 • * -Djelatnost marina
 • * -Projektiranje, gradnja i održavanje građevine
 • * -Proizvodnja obloga za ceste (asfalta)
 • * -Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • * -Prijevoz robe (tereta) cestom u međunarodnom prometu
 • * -Izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja
 • * -Inženjering na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosni inženjering
 • * -Izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva
 • * -Izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
 • * -Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje projekata, sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti
 • * -Premjeravanje terena
 • * -Industrijsko i građevinsko premjeravanje
 • * -Mjenjački poslovi
 • * -Međunarodno otpremništvo
 • * -Kupnja i prodaja roba te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -Pripremanje i usluživanje pićem i napicima, pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, usluge smještaja
 • * -Izvođenje obala i obaloutvrda
 • * -Izvođenje kanalizacija, vodovoda i instalacija
 • * -Izvođenje i postavljanje elektroinstalacija te instalacija visokog i niskog napona i telefonskih instalacija
 • * -Održavanje cesta zimska služba
 • * -Ugovorna kontrola roba i usluga
 • * -Djelatnost zimske službe i održavanje prohodnosti prometnica
 • * -Redovno održavanje cesta i ostalih prometnica
 • * -Građevinarstvo, projektiranje i nadzor
 • * -proizvodnja električne energije
 • * -prijenos električne energije
 • * -distribucija električne energije
 • * -opskrba električnom energijom