^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 740.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
28,00 EUR + PDV
BAJER FUŽINE j. d. o. o. u likvidaciji
Zagorica 23/A, Fužine
Djelatnost:5030, Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima

OIB:48747945738MB:04186532

Godina osnivanja:2014. Veličina:- Status:Brisan

Kontakt:

Povezane osobe

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -djelatnost turističke agencije
 • * -prijevoz putnika turističkim vlakom
 • * -tehničko održavanje vodnih putova
 • * -upravljanje lukom
 • * -lučke djelatnosti
 • * -prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
 • * -kupnja i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -zastupanje stranih pravnih osoba u plasiranju njihovih proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -računovodstveni poslovi
 • * -knjigovodstveni poslovi
 • * -tiskarska djelatnost i usluge povezane s tiskanjem: tiskanje novina, tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga i brošura, glazbenih dijela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih trgovačkih stvari, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih stvari
 • * -knjigoveška djelatnost, djelatnost pripreme za tiskanje, pomoćne djelatnosti povezane s tiskanjem
 • * -umnožavanje snimljenih zapisa, umnožavanje zvučnih zapisa, umnožavanje videozapisa, umnožavanje računalnih zapisa
 • * -usluge prijepisa i fotokopiranja
 • * -Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • * -savjetovanje u vezi sa poslovanjem i upravljanjem
 • * -promidžba (reklama i propaganda) - agencije za promidžbu (reklamu i propagandu), oglašavanje preko medija
 • * -djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -prateće djelatnosti u prijevozu
 • * -ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
 • * -iznajmljivanje automobila, ostalih prijevoznih sredstava, ostalih strojeva i opreme, sa ili bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • * -povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 • * -pružanje usluga informacijskog društva
 • * -grafički i web dizajn
 • * -računalno programiranje, savjetovanje u vezi s računalima, upravljanje računalnom opremom i sustavom i ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
 • * -obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
 • internetski portali
 • * -usluga omogućavanja smještaja internet stranice
 • web hosting
 • * -izrada i održavanje web stranica
 • * -računalne djelatnosti
 • * -savjetovanje i poslovi u informatičkoj djelatnosti: zasnivanje i izrada nacrta, projektiranje poslovnih informacijskih sustava
 • upravljanje i nadzor nad projektima
 • * -popravak računala i komunikacijske opreme
 • * -proizvodnja elektroničkih komponenata
 • * -proizvodnja računala i periferne opreme
 • * -proizvodnja komunikacijske opreme
 • * -Poslovanje nekretninama
 • * -posredovanje u prometu nekretnina
 • * -poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -djelatnost organizatora sajmova, izložbi, kongresa, koncerata i ostalih zabavnih manifestacija
 • * -turističke usluge u nautičkom turizmu
 • * -turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
 • * -ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
 • * -turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • * -pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * -pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * -pružanje usluga smještaja
 • * -pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • * -upravljanje grobljem
 • * -održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • * -djelatnost druge obrade otpada
 • * -djelatnost oporabe otpada
 • * -djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • * -djelatnost prijevoza otpada
 • * -djelatnost sakupljanja otpada
 • * -djelatnost trgovanja otpadom
 • * -djelatnost zbrinjavanja otpada
 • * -gospodarenje otpadom
 • * -djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • * -održavanje javnih površina
 • * -održavanje nerazvrstanih cesta
 • * -Čišćenje svih vrsta objekata
 • * -stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -upravljanje i održavanje športskom građevinom