^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 740.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
28,00 EUR + PDV
BIOPLIN PROIZVODNJA d.d.
Gregurovec 23, Gregurovec
Djelatnost:3511, Proizvodnja električne energije

OIB:36078253086MB:04090136

Godina osnivanja:2013. Veličina:Mali poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt:

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici (izvor: SKDD d.d.)
OMV d.o.o., dioničar top 10 (99,95%)
Franjo Hoić, dioničar top 10 (0,02%)
Zdenka Hoić, dioničar top 10 (0,02%)
Nadzorni odbor
Janez Cerar, predsjednik nadzornog odbora
David Voršič, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Đurđa Jakovljev, član nadzornog odbora
Osobe ovlaštene za zastupanje
Tomislav Patača, član uprave
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -poljoprivredna djelatnost
 • * -poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
 • * -integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • * -pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * -pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * -proizvodnja hrane i pića
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * -nadzor nad gradnjom
 • * -stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -stručni poslovi zaštite okoliša
 • * -skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnosti gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • * -proizvodnja električne energije
 • * -opskrba električnom energijom
 • * -trgovina električnom energijom
 • * -prijenos električne energije
 • * -distribucija električne energije
 • * -organiziranje tržišta električnom energijom
 • * -proizvodnja toplinske energije
 • * -distribucija toplinske energije
 • * -opskrba toplinskom energijom
 • * -ekološka proizvodnja
 • * -stručni poslovi zaštite od buke
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -računovodstveni poslovi
 • * -knjigovodstveni poslovi
 • * -djelatnost druge obrade otpada
 • * -djelatnost oporabe otpada
 • * -djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • * -djelatnost prijevoza otpada
 • * -djelatnost sakupljanja otpada
 • * -djelatnost trgovanja otpadom
 • * -djelatnost zbrinjavanja otpada
 • * -gospodarenje otpadom
 • * -djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • * -prerada otpada
 • * -održavanje čistoće
 • * -odlaganje komunalnog otpada
 • * -odlaganje građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata
 • * -uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i drugih otpada
 • * -reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
 • * -skupljanje, prijevoz skladištenje i obrada neopasnog otpada
 • * -reciklaža
 • * -reciklažno dvorište
 • * -uvoz otpada
 • * -izvoz otpada
 • * -obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
 • * -djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta unutarnjem cestovnom prometu
 • * -prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • * -javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
 • * -prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom proemtu
 • * -djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu