^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
Bloomberg UK Limited
Ilica 1A/7, Zagreb
Djelatnost:4619, Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

OIB:49017884744MB:02731860

Godina upisa u registar:2011. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt:

Povezane osobe

Sadašnje
Osobe ovlaštene za zastupanje
Catriona Mary Henderson, zastupnik podružnice
Peter James Black, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa inozemnog osnivača
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -obavljanje drugih vrsta poslovanja koje se, prema mišljenju Društva mogu prikladno i profitabilno obavljati u vezi s ili dodatno uz drugo poslovanje Društva i za koje se procijeni da povećavaju vrijednost imovine Društva
 • * -kupnja ili na drugi način stjecanje neograničenog vlasništva, najma ili drugog oblika vlasništva nad bilo kojom vrstom nekretnina ili imovine, pokretne ili nepokretne ili druge koristi od te imovine, prodaja, davanje u najam, razvoj takve imovine ili na drugi način ili na drugi način njeno iskorištavanje za korist Društva
 • * -podnošenje zahtjeva za registriranje ili na drugi način stjecanje patenata, patentnih prava, licenci, žigova, koncesija i izuma i njihovo korištenje i iskorištavanje ili razvoj, prodaja ili ustupanje istih ili odobravanje licenci ili privilegija za iste ili drugi način njihovo iskorištavanje za korist Društva
 • * -gradnja, rekonstrukcija ili opće održavanje zgrada i konstrukcija svih vrsta, bilo da su smještene na imovini Društva ili ne
 • * -ulaganje i upravljanje novcem Društva u dionice ili vrijednosne papire i na način koji se može odrediti s vremena na vrijeme
 • * -sklapanje sporazuma o zajedničkim ulaganjima u poslovanju ili spajanju sa ili ulaskom u partnerstva ili aranžmane za podjelu dobiti, interesnu zajedniku, recipročnu koncesiju ili suradnju s nekim društvom, tvrtkom ili osobom koja se bavi ili obećava da će se baviti nekim poslom u okviru ciljeva ovog Društva ili koja je u stanju bavitise njima na izravnu ili neizravnu korist Društva
 • * -kupnja ili na drugi način stjecanje, preuzimanje i poduzimanje svih ili dijela poslovanja, imovine, obveza i transakcija neke osobe, tvrtke ili osobe koja se bavi poslom za čije se obavljanje procjenjuje da koristi Društvu ili da povećava njegove koristi ili posjeduje imovinu prikladnu za potrebe Društva
 • * -prodaja, unapređenje, razvoj, iskorištavanje, davanje u najam ili uz tantijeme ili udio u dobiti ili na drugi način, odobravanje licenci ili služnosti ili drugih prava na ili za, ili na drugi način postupanje s ili otuđivanje poduzeća i svog njegovog trenutnog vlasništva i imovine Društva uz naknadu koju Društvo smatra prikladnom
 • * -upis, preuzimanje, kupnja ili na drugi način stjecanje, bilo za gotovinu, udjele ili zadužnice u ovom Društvu ili neku drugu naknadu nekog drugog društva ili poslovanja koje se, prema mišljenju Društva može obavljati na izravnu ili neizravnu korist Društva
 • * -prodaja ili na drugi način otuđivanje cijelog ili dijela poslovanja imovine Društva za bilo koju naknadu, udjele ili zadužnice koje Društvo bude smatralo prikladnima
 • * -posuđivanje ili predujmljivanje novca ili davanje kredita pod bilo kojim uvjetima i sa ili bez osiguranja bilo kojem društvu, tvrtki ili osobi (uključujući, bez utjecanja na općenitost gore navedenog, holding društvo, društvo kćer ili društvo kćer iste razine nekog drugog društva koje je na bilo koji način povezano s Društvom), preuzimanje jamstava, ugovora o odšteti i osiguranja svih vrsta, primanje novčanih pologa ili zajmova pod bilo kojim uvjetima i osiguravanje ili jamčenje na bilo koji način i pod bilo kojim uvjetima plaćanja bilo kojeg novčanog iznosa ili izvršenja bilo koje obveze nekog društva, tvrtke ili osobe (uključujući, bez utjecanja na općenitost gore navedenog, holding društvo, društvo kćer ili društvo kćer iste razine ili povezanog društva kao što je gore navedeno)
 • * -posuđivanje ili prikupljanje novca na bilo koji način i osiguravanje povrata posuđenog ili prikupljenog novca ili zasnivanje hipoteke, zaloga, standardnog osiguranja, zaloga ili drugog osiguranja nad cjelokupnim ili dijelom vlasništva ili imovine Društva (sadašnje i buduće) uključujući neuplaćeni kapital i također slične hipoteke, zaloga, standardnog osgiuranja, zaloga ili osiguranja za osiguravanje i jamčenje izvršavanja ili podmirivanja obveza koje Društvo može preuzeti ili koje ga mogu obvezivati
 • * -izdavanje, sastavljanje, primanje, diskontiranje, podnošenje, potpisivanje i izdavanje čekova, mjenica, obveznica, teretnica, jamstava, zadužnica i drugih prenosivih instrumenata
 • * -podnošenje zahtjeva za, promoviranje ili pribavljanje nekog parlamentarnog zakona, rješenja ili licence Ministarstva trgovine ili drugog tijela koje Društvu omogućava ostvarenje njegovih ciljeva ili usvajanje izmjena akta Društva ili iz nekog drugog razloga za koji se može procijeniti da izravno ili neizravno unapređuje interese Društva, kao protivljenje postupcima ili prijedlozima za koje se može procijeniti da, izravno ili neizravno, negativno utječu na interese Društva