Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 600.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
BOROVO d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D, Vukovar
Djelatnost:1520, Proizvodnja obuće

OIB:73002202488MB:03781224

Godina osnivanja:1995. Veličina:Veliki poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 32 272201 +385 32 422604 www.borovo.hr

Fininfo – fantastičan pogled na poslovanje

 • Sve što trebate pronađite na jednom mjestu
 • Napredan bonitetni model, blokade i navike plaćanja
 • Poslovanje i analiza Vaše konkurencije
 • Saznajte tko je s kim i kako povezan

Postanite Fininfo pretplatnik već danas!

Pretplatite se

Usporedite pakete

Saznajte više

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici (izvor: SKDD d.d.)
REPUBLIKA HRVATSKA, dioničar top 10 - zastupnički račun (99,99%)
BOROVO d.d., dioničar top 10 (0,01%)
Nadzorni odbor
Marijan Kuprešak, predsjednik nadzornog odbora
TOMISLAV ŠOTA, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Đuro Babić, član nadzornog odbora
GORAN MILIČEVIĆ, član nadzornog odbora
Miroslava Miličević, član nadzornog odbora
Osobe ovlaštene za zastupanje
GORDAN KOLUNDŽIĆ, predsjednik uprave
Više...
Bivše
...

Povezani subjekti

Vezane vijesti

  
9.10.2017. Promjena u natječaju povezanim sa subjektom

Registrirane djelatnosti:

 • 52.48.2 -Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sl. opremom
 • 52.48.3 -Trgovina na malo sportskom opremom
 • * -Međunarodno otpremništvo
 • * -Međunarodni prometno-agencijski poslovi
 • * -Zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -Mjenjački poslovi
 • * -Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
 • * -Proizvodnja dvopeka i keksa
 • proizvodnja trajnoga peciva i kolača
 • * -Proizvodnja makarona, njoka i sl. suhe tjestenine
 • * -Prerada čaja i kave
 • * -Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
 • * -Proizvodnja tkanina
 • * -Dovršavanje tekstila
 • * -Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda i odjeće
 • * -Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda
 • * -Dorada i bojenje krzna
 • * -Proizvodnja kožne odjeće
 • * -Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću
 • * -Štavljenje i obrada kože
 • * -Proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda
 • * -Proizvodnja obuće
 • * -Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
 • * -Proizvodnja furnira
 • proizvodnja šperploča, panel-ploča iverica i drugih panela i ploča
 • * -Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
 • * -Proizvodnja ambalaže od drva
 • * -Proizvodnja ostalih proizvoda od drva
 • * -Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
 • * -Tiskanje novina
 • * -Knjigoveški i završni radovi
 • * -Priprema i izrada tiskarske forme
 • * -Ostale usluge povezane tiskanjem
 • * -Proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
 • * -Proizvodnja koloranata i pigmenata
 • * -Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
 • * -Proizvodnja plastičnih masa, u primarnim oblicima
 • * -Proizvodnja sintetičkog kaučuka, u primarnim oblicima
 • * -Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
 • * -Proizvodnja ljepila i želatine
 • * -Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda
 • * -Proizvodnja umjetnih i sintetičkih vlakana
 • * -Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • * -Proizvodnja gotove betonske smjese
 • * -Proizvodnja žbuke
 • * -Lijevanje lakih metala
 • * -Lijevanje ostalih obojenih metala
 • * -Proizvodnja metalnih konstrukcija
 • * -Proizvodnja cisterni, rezervoara i sl. posuda od metala
 • * -Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala
 • metalurgija praha
 • * -Obrada i prevlačenje metala
 • opći mehanički radovi
 • * -Proizvodnja sječiva, alata, brava i okova
 • * -Proizvodnja ostalih proizvoda od metala
 • * -Proizvodnja strojeva za opće namjene
 • * -Proizvodnja alatnih strojeva
 • * -Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore
 • * -Gradnja i popravak čamaca za razonodu i sportskih čamaca
 • * -Proizvodnja namještaja
 • * -Proizvodnja sportske opreme
 • * -Proizvodnja igara i igračaka
 • * -Raznovrsna prerađivačka industrija
 • * -Reciklaža
 • * -Održavanje i popravak motornih vozila
 • * -Popravak predemta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • * -Popravak obuće i ostalih kožnih predmeta
 • * -Cjevovodni transport
 • * -Prekrcaj tereta i skladištenje robe
 • * -Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu
 • * -Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu
 • * -Poslovanje nekretninama
 • * -Posredovanje u prometu nekretnina
 • * -Iznajmljivanje automobila
 • * -Iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava
 • * -Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala
 • * -Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
 • * -Računalne i srodne djelatnosti
 • * -Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravaljanjem
 • * -Upravljanje holding-društvima
 • * -Promidžba (reklama i propaganda)
 • * -Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
 • * -Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -Autotaksi prijevoz
 • * -Prijevoz za vlastite potrebe
 • * -Kupnja i prodaja robe
 • * -Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -Proizvodnja naoružanja i vojne opreme
 • * -Remont naoružanja i vojne opreme
 • * -Promet naoružanja i vojne opreme
 • * -Osiguranje i zaštita proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme
 • * -Izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
 • * -Usluge koje se odnose na robu vojne namjene
 • * -Premještanje vozila
 • * -Tehnički pregledi vozila
 • * -Djelatnost prijevoza opasnih tvari
 • * -Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
 • * -Poslovi zaštite na radu-procjena opasnosti
 • * -Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
 • * -Ispitivanje i izdavanje potvrda o izvršenim ispitivanjima, u poslovima zaštite na radu i to za: strojeve i uređaje s povećanim opasnostima i radni okoliš u radnim prostorijama i prostorima izvan radnih prostorija i to: u kojima proces rada koji se u njima obavlja utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka
 • u kojima u procesu rada nastaje buka i vibracija: u kojim je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu
 • * -Pregled i ispitivanje električnih instalacija: a) Neprekinutost zaštitnog vodiča, glavnog i dodatnog vodiča za izjednačavanje potencijala, b) Otpor izolacije električne instalacije i niskonaponskih kabela, c) Zaštite od električnog udara (zaštita od direktnog i indirektnog dodira), d) Zaštita galvanskim odvajanjem strujnih krugova, e) Otpor uzemljenja, f) funkcionalnost
 • * -Pregled i ispitivanje sustava za zaštitu od munje
 • * -Mjerenje i ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta
 • * -Obavljanje poslova na izradi procjene opasnosti u okviru poslova zaštite na radu
 • * -Izrada procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
 • * -Instalacijski radovi
 • * -Ispitivanje učinkovitosti ventilacije na radnim pomoćnim prostorima
 • * -Stručni poslovi zaštite okoliša
 • * -Proizvodnja električne energije
 • * -Prijenos električne energije
 • * -Distribucija električne energije
 • * -Opskrba električnom energijom
 • * -Organiziranje tržišta električnom energijom
 • * -Trgovina električnom energijom
 • * -Proizvodnja toplinske energije
 • * -Distribucija toplinske energije
 • * -Opskrba toplinskom energijom
 • * -Proizvodnja biogoriva
 • * -Trgovina na veliko naftnim derivatima
 • * -Skladištenje nafte i naftnih derivata
 • * -Trgovina na malo naftnim derivatima
 • * -Skupljanje otpada za potrebe drugih
 • * -Prijevoz otpada za potrebe drugih
 • * -Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • * -Skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • * -Uvoz otpada
 • * -Izvoz otpada
 • * -Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • * -Gradnja brodova i plutajućih objekata
 • * -Popravak i održavanje brodova i čamaca
 • * -Rastavljanje olupina plovila
 • * -Prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
 • * -Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 • * -Međunarodni linijski pomorski promet
 • * -Povremeni prijevoz putnika i tereta u obalnom pomorskom prometu
 • * -Djelatnost nakladnika
 • * -Distribucija tiska
 • * -Djelatnost javnog informiranja
 • * -Iskop arteških bunara
 • * -Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * -Nadzor nad gradnjom
 • * -Stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo
 • * -Poljoprivredna djelatnost
 • * -Gospodarenje šumama
 • * -Gospodarenje lovištem i divljači
 • * -Gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
 • * -Turističke usluge u nautičkom turizmu
 • * -Turističke usluge ostalim oblicima turističke ponude
 • * -Ostale turističke usluge
 • * -Djelatnost organizatora sajmova, izložaba, kongresa
 • * -Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena
 • * -Čišćenje svih vrsta objekata
 • * -Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -Modno dizjaniranje tkanina i odjeće, obuće, nakita, namještaja i druge unutrašnje dekoracije, ostalih modnih proizvoda, kao i drugih proizvoda za osobnu potrošnju
 • * -Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * -Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • * -Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * -Pružanje usluga smještaja
 • * -Proizvodnja hrane i pića
 • * -Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
 • * -Tajničke djelatnosti
 • * -Priređivanje nagradnih igara
 • * -Priređivanje zabavnih igara
 • * -Održavanje čistoće
 • * -Održavanje javnih površina
 • * -Uzgoj ukrasnog bilja
 • * -Održavanje nerazvrstanih cesta
 • * -Održavanje parkirališta
 • * -Izrada i izvedba projekata iz područja elektrike i elektronike
 • * -Izrada i upravljanje bazama podataka
 • * -Proizvodnja, ugrađivanja i servisiranje solarnih kolektora, njihovih dijelova i pribora, njihva zaštita, te transfer tehnologije
 • * -Proizvodnja prijevoznih sredstava
 • * -Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti.
 • * -Usluge informacijskog društva
 • * -Djelatnost eleltroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • * -Proizvodnja elektroničkih strojeva i aparata
 • * -Univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
 • * -Usluge certificiranja elektroničkog potpisa
 • * -Upravljanje slobodnim zonama
 • * -Usluga s posebnom tarifom