^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
Braniteljska socijalno-radna zadruga AGRAMERI
Ulica Milana Makanca 15, Zagreb
Djelatnost:0150, Mješovita proizvodnja

OIB:74439705147MB:04741382

Godina osnivanja:2017. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt:

Povezane osobe

Sadašnje
Osobe ovlaštene za zastupanje
Stjepan Heger, upravitelj zadruge
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -poljoprivredna djelatnost
 • * -ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
 • * -integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • * -stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskih zemljištima šumoposjednika
 • * -gospodarenje šumama
 • * -proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
 • * -proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
 • * -istraživanje i eksplatacija mineralnih sirovina
 • * -izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
 • * -građenje ili izvođenje pojedinih radova na radarskih objektima i postrojenjima
 • * -prijevoz putnika u javnom prometu
 • * -održavanje javnih površina
 • * -održavanje nerazvrstanih cesta
 • * -poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
 • * -poslovi održavanja javnih cesta
 • * -ostali poslovi upravljanja javnim cestama
 • * -tržnice na malo
 • * -gospodarsko korištenje prirodnih dobara
 • * -proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
 • * -djelatnost privremenog smještaja kućnih ljubimaca
 • * -djelatnost zoološkog vrta
 • * -djelatnost prijevoza životinja
 • * -djelatnost uzgoja kućnih ljubimaca
 • * -stručni poslovi zaštite okoliša
 • * -djelatnost druge obrade otpada
 • * -djelatnost oporabe otpada
 • * -djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • * -djelatnost prijevoza otpada
 • * -djelatnost sakupljanja otpada
 • * -djelatnost trgovanja otpadom
 • * -djelatnost zbrinjavanja otpada
 • * -gospodarenje otpadom
 • * -djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • * -djelatnost prostornog uređenja i gradnje
 • * -projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • * -djelatnost upravljanja projektom gradnje
 • * -djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
 • * -energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • * -stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -djelatnost proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -pružanje usluga u trgovini
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -usluge informacijskog društva
 • * -djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • * -djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
 • * -djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -premještanje vozila
 • * -turističke usluge u nautičkom turizmu
 • * -turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • * -ostale turističke usluge
 • * -turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • * -pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • * -pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
 • * -djelatnost nakladnika
 • * -distribucija tiska
 • * -djelatnost javnog informiranja
 • * -posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • * -poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -posredovanje u prometu nekretnina
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -administrativne djelatnosti
 • * -socijalna usluga savjetovanja i pomaganja
 • * -socijalna usluga pomoći u kući
 • * -socijalna usluga psihosocijalne podrške
 • * -socijalna usluga rane intervencije
 • * -socijalna usluga boravka
 • * -socijalna usluga smještaja
 • * -socijalna usluga organiziranog stanovanja
 • * -pripremanje i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela)
 • * -sportska priprema
 • * -sportska rekreacija
 • * -upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • * -djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • * -univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
 • * -usluga s posebnom tarifom
 • * -djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
 • * -djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
 • * -djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
 • * -djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
 • * -audiovizualne djelatnosti
 • * -komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
 • * -organiziranje koncerata, revija, zabavnih igara, priredaba, sajmova, seminara, tečajeva, kongresa, izložbi
 • * -ugradnja strojeva, opreme i uređaja
 • * -održavanje i popravak motornih vozila
 • * -skladištenje robe
 • * -djelatnost otpremništva
 • * -djelatnost istraživanja tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
 • * -proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • * -destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • * -proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
 • * -proizvodnja hrane i pića te proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane
 • * -prerada i konzerviranje voća i povrća
 • * -djelatnost privatne zaštite
 • * -djelatnost obavljanja stručnih poslova u području zaštite i spašavanja
 • * -računovodstveni poslovi