^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 740.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
28,00 EUR + PDV
COKY d. o. o.
Smiljanska 163, Gospić
Djelatnost:6209, Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima

OIB:54120753896MB:04148134

Godina osnivanja:2013. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt:

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Ante Zorica, jedini osnivač d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje
Ante Zorica, direktor
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -računalne i srodne djelatnosti
 • * -izrada, uređivanje i održavanje web stranica
 • * -pružanje usluga informacijskog društva
 • * -izrada multimedijalnog sadržaja
 • * -priređivanje zabavnih igara
 • * -grafički dizajn
 • * -djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • * -pružanje univerzalnih usluga
 • * -javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži
 • * -javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži
 • * -davanje u najam telekomunikacijskih vodova
 • * -davanje u najam telekomunikacijske mreže ili njezinih dijelova
 • * -radiofuzijske usluge
 • * -usluge kabelske distribucije
 • * -usluge davanja pristupa internetu
 • * -usluge prijenosa govora putem internetskog protokola (VoIP)
 • * -ostale usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga
 • * -usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog telekomunikacijskim kapacitetima u nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj službi
 • * -djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža
 • * -djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
 • * -djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i radija
 • * -proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
 • * -promidžba (reklama i propaganda)
 • * -istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za osnovne potrebe i drugih tiskanih publikacija
 • * -fotografske djelatnosti
 • * -proizvodnja električne energije
 • * -proizvodnja toplinske energije
 • * -distribucija toplinske energije
 • * -opskrba toplinskom energijom
 • * -gospodarenje šumama
 • * -prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
 • * -pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * -pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * -pružanje usluga smještaja
 • * -pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • * -turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • * -ostale turističke usluge
 • * -turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • * -pružanje univerzalnih poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom prometu
 • * -pružanje rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga
 • * -pružanje ostalih poštanskih usluga
 • * -djelatnost nakladnika
 • * -distribucija tiska
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -premještanje vozila
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -posredovanje u prometu nekretninama
 • * -računovodstveni poslovi
 • * -savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • * -javna rasvjeta
 • * -poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -popravak električnih aparata za kućanstvo
 • uključujući radio opremu, televizijsku opremu i ostalu audio opremu i video opremu
 • * -servis i montaža elektroničkih uređaja, elektroinstalacija i tt instalacija