^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33, Zagreb
Djelatnost:6512, Ostalo osiguranje

OIB:26187994862MB:03276147

Godina osnivanja:1990. Veličina:- Status:Aktivan

Kontakt: +385 1 08001884 +385 1 6332020 www.crosig.hr

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici (izvor: SKDD d.d.)
ADRIS GRUPA d. d., dioničar top 10 (62,31%)
REPUBLIKA HRVATSKA, dioničar top 10 - zastupnički račun (30,59%)
Raiffeisenbank Austria d.d., dioničar top 10 - skrbnički račun (4,4%)
REPUBLIKA HRVATSKA, dioničar top 10 (0,67%)
KRAŠ d.d., dioničar top 10 (0,33%)
INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., dioničar top 10 - skrbnički račun (0,33%)
INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., dioničar top 10 - skrbnički račun (0,15%)
Neven Pivac, dioničar top 10 (0,05%)
ANA ŠKOPLJANAC , dioničar top 10 (0,05%)
Nadzorni odbor
Roberto Škopac, predsjednik nadzornog odbora
Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Damir Vanđelić, član nadzornog odbora
HRVOJE PATAJAC, član nadzornog odbora
Vitomir Palinec, član nadzornog odbora
Vlasta Pavličević, član nadzornog odbora
Osobe ovlaštene za zastupanje
Davor Tomašković, predsjednik uprave
Luka Babić, član uprave
Robert Vučković, član uprave
Vančo Balen, član uprave
Više...

Povezani subjekti

Vezane vijesti

  
22.10.2020. Promjena u natječaju povezanim sa subjektom

Registrirane djelatnosti:

 • * -životno osiguranje
 • * -rentno osiguranje
 • * -dodatna osiguranja životnog osiguranja
 • * -ostala životna osiguranja
 • * -životno i rentno osiguranje vezano za jedinice investicijskih fondova
 • * -osiguranje od nezgode
 • * -zdravstveno osiguranje
 • * -osiguranje cestovnih vozila
 • * -osiguranje tračnih vozila
 • * -osiguranje zračnih letjelica
 • * -osiguranje plovila
 • * -osiguranje robe u prijevozu
 • * -osiguranje od požara i elementarnih šteta
 • * -ostala osiguranja imovine
 • * -osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
 • * -osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
 • * -osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
 • * -ostala osiguranja od odgovornosti
 • * -osiguranje kredita
 • * -osiguranje raznih financijskih gubitaka
 • * -osiguranje trškova pravne zaštite
 • * -putno osiguranje
 • * -posredovanje kod prodaje odnosno prodaja predmeta koji pripadnu društvu po osnovi obavljanja poslova osiguranja,
 • * -poduzimanje mjera radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti koje ugrožavaju osiguranu imovinu i osobe,
 • * -procjena stupnja izloženosti riziku osiguranog objekta i procjena šteta,
 • * -obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi s poslovima osiguranja
 • * -osiguranje jamstava
 • * -poslovi reosiguranja u skupini neživotnih osiguranja
 • * -poslovi kreditnog posredovanja u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih posrednika