^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
DELFIN D. M. d. o. o.
Gmajna 12, Vrata
Djelatnost:5520, Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

OIB:54763899800MB:02924153

Godina osnivanja:2012. Veličina:- Status:Brisan

Kontakt:

Povezane osobe

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -turističke usluge u nautičkom turizmu
 • * -turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
 • * -ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
 • * -turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • * -posredovanje u prometu nekretnina
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -obavljanje djelatnosti i upravljanja projektom gradnje
 • * -arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo, tehničko ispitivanje analiza i savjetovanje
 • * -projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * -stručni nadzor građenja
 • * -elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi
 • * -završni građevinski radovi
 • * -kupnja i prodaja robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu
 • * -posredovanje u trgovini
 • * -zastupanje stranih pravnih osoba u plasiranju njihovih proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala
 • metalurgija praha
 • * -obrada i prevlačenje metala
 • strojna obrada metala
 • * -proizvodnja proizvoda od metala
 • * -djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • * -autotaksi prijevoz
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 • * -prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
 • * -pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * -pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * -pružanje usluga smještaja
 • * -pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • * -iznajmljivanje automobila i motornih vozila lake kategorije
 • * -iznajmljivanje ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • * -iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo
 • * -iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme (uključujući računala)
 • * -pružanje usluga informacijskog društva
 • * -računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti
 • * -savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -promidžba (reklama i propaganda) - agencije za promidžbu (reklamu i propagandu), oglašavanje preko medija
 • * -istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • * -proizvodnja eteričnih ulja
 • * -uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja
 • * -proizvodnja i prerada poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda-ekološka proizvodnja
 • * -uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
 • * -prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • * -proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
 • * -proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
 • * -proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • * -proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda
 • * -proizvodnja metala
 • * -proizvodnja strojeva i uređaja
 • * -proizvodnja namještaja
 • * -gospodarenje šumama
 • * -šumarstvo
 • * -sječa drva i usluge povezane s njima
 • * -oblikovanje i obrada predmeta od drveta, stakla, keramike, kamena, metala, papira, tekstila i ostalih materijala
 • * -upravljanje i održavanje javnih garaža i parkirališta
 • * -skladištenje robe
 • * -prekrcaj tereta
 • * -međunarodno otpremništvo
 • * -djelatnost organiziranja prijevoza robe, izdavanja i pribavljanja prijevozne dokumentacije i teretnih listova
 • * -djelatnosti čišćenja
 • * -uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
 • * -športska priprema
 • * -športska rekreacija
 • * -športska poduka
 • * -upravljanje i održavanje športskom građevinom
 • * -pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
 • * -frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
 • * -djelatnosti za njegu i održavanje tijela
 • * -izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj
 • * -trgovina motornim vozilima i motociklima
 • održavanje i popravak motornih vozila i motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
 • * -proizvodnja električne energije
 • * -prijenos električne energije
 • * -distribucija električne energije
 • * -opskrba električnom energijom
 • * -proizvodnja plina
 • * -isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje
 • * -dobava plina
 • * -skladištenje prirodnog plina
 • * -transport prirodnog plina
 • * -proizvodnja toplinske energije
 • * -distribucija toplinske energije
 • * -opskrba toplinskom energijom
 • * -proizvodnja biogoriva
 • * -proizvodnja naftnih derivata
 • * -transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta, transport naftnih derivata produktovodovima i drugim nespomenutim oblicima transporta
 • * -transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
 • * -trgovina na veliko naftnim derivatima
 • * -trgovina na malo naftnim derivatima
 • * -skladištenje nafte i naftnih derivata
 • * -trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom (unp)
 • * -trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom (unp)
 • * -trgovina, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
 • * -proizvodnja naftnih derivata
 • * -transport nafte naftovodima
 • * -transport naftnih derivata produktovodima
 • * -trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu nafte i naftnih derivata
 • * -izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • * -izrada elaborata izmjere, označavanja i održavanja državne granice
 • * -izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • * -izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • * -izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • * -izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • * -izrada elaborata katastarske izmjere
 • * -izrada elaborata tehničke reambulacije
 • * -izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • * -izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • * -izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • * -izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • * -tehničko vođenje katastra vodova
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • * -izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • * -izrada geodetskog projekta
 • * -iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
 • * -izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • * -geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • * -izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija