^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
DIOKI d.d. u stečaju
Čulinečka cesta 252, Zagreb
Djelatnost:2016, Proizvodnja plastike u primarnim oblicima

OIB:71451172026MB:03692507

Godina osnivanja:1999. Veličina:Mali poduzetnik Status:U stečaju

Kontakt: +385 1 2483000 +385 1 2407364 www.dioki.hr

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici (izvor: SKDD d.d.)
DIOKI HOLDING AG, dioničar top 10 (75,91%)
Petar Čalić, dioničar top 10 (1,03%)
IVAN SOLDO, dioničar top 10 (0,63%)
SILVANO SIMČIĆ, dioničar top 10 (0,59%)
Stjepan Segarić, dioničar top 10 (0,58%)
Gorana Poštek, dioničar top 10 (0,57%)
MILORAD PETAKOVIĆ, dioničar top 10 (0,52%)
Dalan Smailbegović, dioničar top 10 (0,49%)
DARIO MARJANOVIĆ, dioničar top 10 (0,41%)
KRISTINA JUGO ŽIGANTO, dioničar top 10 (0,4%)
Osobe ovlaštene za zastupanje
Marija Vujčić Turkulin, stečajni upravitelj
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • 24 -Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • 25.2 -Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa
 • 37.20 -Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
 • 40 -Opskrba el. en., plinom, parom i toplom vodom
 • 41 -Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
 • 51 -Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
 • 52.12 -Ost. trg. na malo u nespecijaliziranim prod.
 • 52.44.2 -Trg. na malo ost. proizvodima za kućanstvo
 • 52.46 -Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom
 • 55 -Ugostiteljstvo
 • 60.10.2 -Vuča vlakova
 • 60.23 -Ostali prijevoz putnika cestom
 • 60.24 -Prijevoz robe (tereta) cestom
 • 60.3 -Cjevovodni transport
 • 63.1 -Prekrcaj tereta i skladištenje
 • 63.21 -Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
 • 63.22.1 -Usluge u pomorskom prometu
 • 63.40 -Djelatnost ostalih agencija u prometu
 • 65.2 -Ostalo financijsko posredovanje
 • 70 -Poslovanje nekretninama
 • 71.32 -Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevin.
 • 71.33 -Iznajm. ured. strojeva i opr., uklj. računala
 • 71.34 -Iznajmljivanje ost. strojeva i opreme, d. n.
 • 72 -Računalne i srodne aktivnosti
 • 73.1 -Istraž. i raz. u prir., tehn. i tehnol. znan.
 • 74.2 -Arhitektonske i inženj. djel. i tehn. savjet.
 • 74.30 -Tehničko ispitivanje i analiza
 • 74.40 -Promidžba (reklama i propaganda)
 • 74.82 -Djelatnosti pakiranja
 • 80.42 -Obrazovanje odraslih i ostalo obrazov., d. n.
 • 90 -Uklanj. otpad. voda, odvoz smeća i sl. djel.
 • 92.72 -Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n.
 • * -Održavanje opreme, uređaja, instalacija, građevinskih objekata te mjerne i regulacijske tehnike
 • * -Posredništvo
 • * -Obavljanje komisijskih poslova u području prometa roba i u prometu
 • * -Usluge kemijskih i fizikalnih laboratorijskih ispitivanja, te analiza proizvoda, poluproizvoda, sirovina, voda i otpadnih voda, voda i tla
 • * -Izrada, popravljanje i ugradnja opreme, uređaja, instalacija i dijelova
 • * -Posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu
 • * -Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
 • * -Ugostiteljske i turističke usluge u inozemstvu
 • * -Zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -Međunarodno otpremništvo
 • * -održavanje vatrogasnih aparata
 • * -pružanje usluga propuhivanja i pripreme brodskih tankova u luci
 • * -trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
 • * -proizvodnja električne energije
 • * -distribucija električne energije
 • * -opskrba električne energije
 • * -dobava plina
 • * -transport i skladištenje ukapljenog prirodnog plina (UPP)
 • * -trgovina na veliko ukapljenim prirodnim plinom (UPP)
 • * -proizvodnja toplinske energije
 • * -distribucija toplinske energije
 • * -opskrba toplinskom energijom
 • * -proizvodnja naftnih derivata
 • * -trgovina na velilko naftnim derivatima
 • * -trgovina na malo naftnim derivatima
 • * -skladištenje nafte i naftnih derivata
 • * -trgovina na veliko i malo ukapljenim naftnim plinom (UPN)
 • * -Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • * -promet i korištenje opasnih kemikalija
 • * -skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenje posebnim kategorijama otpada
 • * -transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta