^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
EL3D d.o.o.
Poljička cesta 32, Split
Djelatnost:7112, Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

OIB:19843786866MB:04592506

Godina osnivanja:2016. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt:

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Luka Giljanović, jedini član d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje
Luka Giljanović, član uprave
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -projektiranje i građenje građevina
 • * -stručni nadzor građenja
 • * -stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -upravljanje projektom gradnje
 • * -stručni poslovi zaštite okoliša
 • * -energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • * -izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije
 • * -izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
 • * -izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja
 • * -izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti
 • * -izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • * -izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • * -izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
 • * -izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • * -izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • * -izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • * -izrada elaborata katastarske izmjere
 • * -izrada elaborata tehničke reambulacije
 • * -izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • * -izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • * -izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • * -izrada elaborata katastra vodova i stručni geodetski poslovi za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • * -tehničko vođenje katastra vodova
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • * -izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • * -izrada geodetskoga projekta
 • * -iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
 • * -izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • * -geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • * -izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -stručni nadzor nad: izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničkim vođenjem katastra vodova
 • izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izradom geodetskoga projekta
 • iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine
 • izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte električnih vodova i pribora, telekomunikacijskih vodova, električnog grijanja, uključujući uvođenje portafona, alarma i sustava protiv provala, kućnih i ostalih antena, gromobrana
 • * -uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte vodovodne instalacije i sanitarne opreme
 • * -izvođenje investicijskih i građevinskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih i građevinskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj
 • * -iznajmljivanje strojeva i opreme s rukovateljem
 • * -iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • * -tehničko ispitivanje i analiza
 • * -ispitivanje i udešavanje relejne zaštite transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih pogona
 • * -mjerenje struje, napona, padova napona otpora, frekvencije, snage, energije i faktora snage, specifičnog otpora tla, otpora uzemljenja, napona dodira i koraka, otpora petlje, otpora izolacije vodiča i kabela svih vrsta i napona
 • * -projektiranje postrojenja za proizvodnju električne energije
 • * -projektiranje dalekovodnih stupova, rasvjetnih stupova, antenskih stupova, stupova za signalizaciju, konstrukcija za transformatorska postrojenja i ograda za prometnice
 • * -projektiranje svih elektro-montažnih radova na elektro-gospodarskim, industrijskim i prometnim objektima
 • * -usluge prijepisa i kopiranja
 • * -proizvodnja električne energije
 • * -prijenos električne energije
 • * -distribucija električne energije
 • * -organiziranje tržišta električne energije
 • * -opskrba električnom energijom
 • * -trgovina električnom energijom
 • * -ispitivanje električnih instalacija i gromobrana
 • * -projektiranje, nadzor, proizvodnja, instaliranje i servisiranje audio i video sustava, te elektroničkih uređaja
 • * -projektiranje, proizvodnja, izvedba i montaža, te nadzor nad izvedbom sustava tehničke zaštite, održavanje uređaja i opreme na području tehničke zaštite, zaštite od požara, elektroinstalacija, energetike i automatizacije
 • * -razvoj, proizvodnja, montaža i održavanje elemenata i sustava tehničke zaštite osoba i imovine
 • * -proizvodnja električne opreme
 • * -proizvodnja strojeva i uređaja
 • * -komercijalni zračni prijevoz
 • * -linijski zračni prijevoz
 • * -operativne usluge u zračnom prometu
 • * -savjetodavne usluge u zračnom prometu
 • * -djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • * -prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • * -javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
 • * -prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -iznajmljivanje motornih vozila, motocikla, bicikla i skutera (rent a car)
 • * -javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 • * -međunarodni linijski pomorski promet
 • * -povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 • * -djelatnost iznajmljivanja plovila
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -pružanje usluga u trgovini
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -pružanje usluga informacijskog društva
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -promidžba (reklama i propaganda)
 • * -istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -posredovanje u prometu nekretnina
 • * -poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • * -proizvodnja, izdavanje računalnih programa (softvera), pružanje savjeta o računalnoj i programskoj opremi, usluge obrade podataka, izrade i upravljanje bazama podataka
 • * -izrada i održavanje internet stranica, web aplikacija, mrežnih aplikacija
 • * -izdavačka djelatnost na web stranicama
 • * -proizvodnja, održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva, te računala i računalnih sustava
 • * -tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, karata i atlasa, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija
 • * -tiskanje papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija, pomoću knjigotiska, ofseta, fotogravure, fleksografije, sitotiska,i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisača, fotokopiranja, termokopiranja, laserskog graviranja
 • * -pružanje usluga u nautičkom turizmu
 • * -turističke usluge u seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i ostale turističke usluge
 • * -usluge turističkog vodiča
 • * -usluge turističkog pratitelja
 • * -usluge turističkog animatora
 • * -pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka
 • * -pružanje usluga smještaja
 • * -pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
 • * -proizvodnja hrane i pića