^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 740.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
23,75 EUR
178,94 HRK
ELKEM d.o.o.
Guščerovec 27, Guščerovec
Djelatnost:4321, Elektroinstalacijski radovi

OIB:39659522940MB:02257033

Godina osnivanja:2007. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 48 850027 +385 48 850042

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Damir Kemenović, jedini osnivač d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje
Damir Kemenović, direktor
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -Kupnja i prodaja robe
 • * -Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * -Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * -Pružanje usluga smještaja
 • * -Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • * -Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
 • * -Proizvodnja metala
 • * -Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
 • * -Proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
 • * -Proizvodnja industrijskih peći i plamenika
 • * -Proizvodnja prijenosnog mehaniziranog ručnog alata
 • * -Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d.n.
 • * -Trgovina motornim vozilima i motociklima
 • održavanje i popravak motornih vozila i motocikla
 • trgovina na malo gorivima i mazivima
 • * -Poslovanje nekretninama
 • * -Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • * -Izrada elektro i gromobranske instalacije
 • * -Servis i prematanje elektromotora
 • * -Servis kućanskih aparata
 • * -Računovodstvene i knjigovodstvene usluge
 • * -Javni i cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -Proizvodnja električne energije
 • * -Prijenos električne energije
 • * -Distribucija električne energije
 • * -Opskrba električnom energijom
 • * -Organiziranje tržišta električnom energijom
 • * -Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energijom
 • * -Poslovi zaštite na radu
 • * -Izrada procjene opasnosti
 • * -Osposobljavanje za rad na siguran način
 • * -Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu
 • * -Ispitivanje i servisiranje vatrogasnih uređaja i aparata
 • * -Ispitivanje i servisiranje sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
 • * -Ispitivanje funkcijalnosti hidrantske mreže
 • * -Ispitivanje sustava za odvođenje dima i topline
 • * -Ispitivanje uređaja za sprečavanje širenja požara
 • * -Ispitivanje sigurnosne protupanične rasvjete i protupožarnih tipkala
 • * -Stručni poslovi zaštite okoliša
 • * -Stručni poslovi zaštite od buke
 • * -Ispitivanje, projektiranje i nadzor elektroinstalacija i opreme
 • * -Ispitivanje Tt i antenskih sustava i kabelske TV mreže
 • * -Ispitivanje sustava za zaštitu od munja
 • * -Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta
 • * -Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti prema zahtjevima nacionalnih i međunarodnih normi i industrijskim specifikacijama
 • * -Ispitivanje plinonepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija i trošila
 • * -Ispitivanje učinkovitosti sustava ventilacije
 • * -Ispitivanje nepropusnosti vodovodnih i odvodnih instalacija i septičkih jama
 • * -Ispitivanje zrakonepropusnosti
 • * -Nadzor i ocjenjivanje sukladnosti proizvodnje
 • * -Provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
 • * -Usluge infracrvene termografije
 • * -Kontrole i ispitivanje sigurnosti strojeva i proizvoda
 • * -Poslovi ocjenjivanja sukladnosti strojeva i proizvoda
 • * -Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • * -Tehničko ispitivanje i analiza
 • * -Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 • * -Instalacijski i elektroinstalacijski radovi
 • * -Pružanje usluga u trgovini
 • * -Zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -Posredovanje u prometu nekretnina
 • * -Poslovanje nekretninama