^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 720.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
EUROHERC osiguranje d.d.
Ulica grada Vukovara 282, Zagreb
Djelatnost:6512, Ostalo osiguranje

OIB:22694857747MB:00140660

Godina osnivanja:1992. Veličina:- Status:Aktivan

Kontakt: +385 1 6004209 +385 1 6004920 www.euroherc.hr

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici (izvor: SKDD d.d.)
DUBRAVKO GRGIĆ, dioničar top 10 (15%)
ADRIATIC OSIGURANJE d.d., dioničar top 10 (9,9%)
Ante Kordić, dioničar top 10 (6%)
AGRAM LIFE osiguranje d.d., dioničar top 10 - račun ostalih namjena (5,81%)
Mladenka Grgić, dioničar top 10 (4,29%)
Josip Rubić, dioničar top 10 (3,32%)
Mate Erkapić, dioničar top 10 (3,32%)
Zlatko Kordić, dioničar top 10 (3,32%)
Nadzorni odbor
Mladenka Grgić, predsjednik nadzornog odbora
Grgo Dodig, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Radoslav Pavlović, član nadzornog odbora
Zlatko Lerota, član nadzornog odbora
Zvonimir Slakoper, član nadzornog odbora
Osobe ovlaštene za zastupanje
Željko Kordić, predsjednik uprave
Darinko Ivković, član uprave
Tomislav Čizmić, član uprave
Vjeran Zadro, član uprave
Ante Jažo, zastupnik podružnice
Božica Zlovolić, zastupnik podružnice
Davor Milas, zastupnik podružnice
DENIS KRASNOPJURKA, zastupnik podružnice
GORAN ČUJIĆ, zastupnik podružnice
Katija Križan, zastupnik podružnice
Krešimir Beloša-Fijan, zastupnik podružnice
Milenko Rajić, zastupnik podružnice
Sanja Smojver, zastupnik podružnice
Denis Bešvir, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Dominik Trnski, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
MATEA ČIZMIĆ, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Robert Dankoš, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Rudolf Marciuš, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Više...

Povezani subjekti

Vezane vijesti

  
11.10.2021. Promjena ostalih podataka o subjektu
30.9.2021. Promjena u natječaju povezanim sa subjektom

Registrirane djelatnosti:

 • * -osiguranje od nezgode
 • * -zdravstveno osiguranje
 • * -osiguranje cestovnih vozila
 • * -osiguranje zračnih letjelica
 • * -osiguranje plovila
 • * -osiguranje robe u prijevozu
 • * -osiguranje od požara i elementarnih šteta
 • * -ostala osiguranja imovine
 • * -osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
 • * -osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
 • * -osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
 • * -ostala osiguranja od odgovornosti
 • * -osiguranje kredita
 • * -osiguranje jamstava
 • * -putno osiguranje
 • * -posredovanje u prodaji odnosno prodaja predmeta koji pripadnu društvu po osnovi obavljanja poslova osiguranja
 • * -poduzimanje mjera radi sprječavanja i otklanja opasnosti i ugrožavanja imovine i osoba
 • * -procjena stupnja izloženosti riziku osiguranog objekta i procjena šteta
 • * -obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi poslova osiguranja
 • * -osiguranje tračnih vozila
 • * -osiguranje troškova pravne zaštite
 • * -osiguranje raznih financijskih gubitaka