^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
FINVEST CORP d. d.
Ivana Gorana Kovačića 24, Čabar
Djelatnost:1621, Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva

OIB:40819225982MB:00563498

Godina osnivanja:1994. Veličina:Srednji poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 51 821041 +385 51 821225 www.finvestcorp.hr

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici (izvor: SKDD d.d.)
Denis Fudurić, dioničar top 10 (46,36%)
Silvio Galić, dioničar top 10 (15,45%)
Marijan Filipović, dioničar top 10 (13,44%)
HPB d.d., dioničar top 10 - skrbnički račun (8,1%)
Marijan Filipović, dioničar top 10 (7,18%)
Nenad Bakić, dioničar top 10 (1,76%)
LUKA RIJEKA d. d., dioničar top 10 (0,64%)
Kristijan Floričić, dioničar top 10 (0,4%)
Adem Krajina, dioničar top 10 (0,26%)
Robert Vuković, dioničar top 10 (0,24%)
Nadzorni odbor
Denis Fudurić, predsjednik nadzornog odbora
Dragan Ergarac, član nadzornog odbora
Vidoje Vujić, član nadzornog odbora
Osobe ovlaštene za zastupanje
Branko Jurković, predsjednik uprave
Hrvoje Janeš, član uprave
Silvio Galić, član uprave
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • 01.11 -Uzgoj žitarica i drugih usjeva, d. n.*
 • 01.2 -Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
 • 01.3 -Uzgoj usjeva i stoke (mješovita proizvodnja)
 • 01.4 -Usluge u poljoprivredi, osim veterinarskih
 • 01.50 -Lov, stupičarenje i briga o divljači, usluge
 • 02.0 -Šumarstvo i šumarske usluge
 • 05.02.2 -Slatkovodna mrjestilišta i ribnjaci
 • 14.1 -Vađenje kamena
 • 14.2 -Vađenje šljunka, pijeska i gline
 • 14.50 -Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.
 • 15.1 -Proizv., prer. konz. mesa i mesnih proizvoda
 • 15.5 -Prerada mlijeka i proizv. mliječnih proizvoda
 • 15.7 -Proizvodnja hrane za životinje
 • 15.9 -Proizvodnja pića
 • 18.2 -Proizvodnja ostale odjeće i odjevnih predmeta
 • 20 -Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
 • 21.1 -Proizvodnja celuloze, papira i kartona
 • 21.2 -Proizvodnja proizvoda od papira i kartona
 • 24.1 -Proizvodnja osnovnih kemikalija
 • 26.6 -Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa i sl.
 • 26.7 -Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
 • 28.1 -Proizvodnja metalnih konstrukcija
 • 28.4 -Kovanje, prešanje met. i sl.
 • metalurg. praha
 • 28.5 -Obrada i presvl metala
 • opći mehanički radovi
 • 28.6 -Proizvodnja sječiva, alata, brava i okova
 • 28.7 -Proizvodnja ostalih proizvoda od metala
 • 34.30 -Proizv. dijelova i pribora za motorna vozila
 • 36 -Proizv. namještaja, prerađivačka ind., d. n.
 • 40 -Opskrba el. en., plinom, parom i toplom vodom
 • 41.00 -Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
 • 45 -Građevinarstvo
 • 50.2 -Održavanje i popravak motornih vozila
 • 60.2 -Ostali kopneni prijevoz
 • 63.1 -Prekrcaj tereta i skladištenje
 • 63.2 -Ostale prateće djelatnosti u prometu
 • 63.3 -Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
 • 63.4 -Djelatnost ostalih agencija u prometu
 • 70.1 -Poslovanje vlastitim nekretninama
 • 70.2 -Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • 70.3 -Poslovanje nekret., uz naplatu ili po ugovoru
 • 71.1 -Iznajmljivanje automobila
 • 71.2 -Iznajmljivanje ostalih prometnih sredstava
 • 71.3 -Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
 • 72 -Računalne i srodne aktivnosti
 • 74.14 -Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.
 • 74.30 -Tehničko ispitivanje i analiza
 • 74.40 -Promidžba (reklama i propaganda)
 • 74.84 -Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
 • 90 -Uklanj. otpad. voda, odvoz smeća i sl. djel.
 • * -izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj
 • * -međunarodni transport robe i putnika u cestovnom prometu
 • * -turistički poslovi s inozemstvom
 • * -usluge međunarodne špedicije
 • * -prodaja robe iz konsignacijskog skladišta
 • * -opskrba prijevoznih sredstava
 • * -međunarodni prometno agencijski poslovi
 • * -zastupanje stranih tvrtki
 • * -organizacija izgradnje kompletnih objekata (inženjering)
 • * -izvođački inženjering i savjetodavni (konsulting) inženjering
 • * -knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
 • * -proizvodnja harmovrata
 • * -uvoz radijskih postaja
 • * -građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
 • * -izvođenje obrtničkih, instalacijskih i završnih radova u graditeljstvu i oprema objekata
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -trgovina na malo štandovima i tržnicama
 • * -ostala trgovina na malo izvan prodavaonica
 • * -trgovina izvan prodavaonica putem vozila
 • * -pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje turističkih usluga
 • * -pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * -profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje invalidnih osoba provoditi će se putem djelatnosti proizvodnje ostalih proizvoda od drva
 • * -poslovi ovlaštenog carinskog otpremnika
 • * -hoteli, kampovi i drugi smještaj
 • * -proizvodnja električne energije