^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 740.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
GEOBIRO AGOTIĆ d. o. o.
Naselje Slavonija I 4/5, Slavonski Brod
Djelatnost:7112, Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

OIB:08867307839MB:01103458

Godina upisa u registar:1995. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt:

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Adam Agotić, član društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Adam Agotić, direktor
Krunoslav Agotić, prokurist
Više...

Povezani subjekti

Vezane vijesti

  
27.6.2022. Promjena u natječaju povezanim sa subjektom

Registrirane djelatnosti:

 • * -geodetska djelatnost
 • * -stučni geodetski poslovi za potrebe državne izmjere
 • * -stručni geodetski poslovi za potrebe osnivanja katastra nekretnina
 • * -stručni geodetski poslovi za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina
 • * -stručni geodetski poslovi za potrebe katastra infrastrukture
 • * -stručni geodetski poslovi za potrebe katastra zgrada
 • * -stručni geodetski poslovi za potrebe prostornog uređenja
 • * -stručni geodetski poslovi za potrebe gradnje
 • * -stručni geodetski poslovi za potrebe komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • * -stručni geodetski poslovi za potrebe proglašenja zaštićenih područja
 • * -stručni geodetski poslovi vezani uz djelatnost hidrografske izmjere
 • * -stručni geodetski poslovi za potrebe upravnih i sudskih postupaka
 • * -stručni geodetski poslovi za potrebe civilnog zrakoplovstva
 • * -stručni geodetski poslovi u okviru rudarske djelatnosti
 • * -stručni geodetski poslovi na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 • * -stručni geodetski poslovi vezani uz posebne državne karte i kartama srodne prikaze
 • * -poslovi stručnog geodetskog nadzora
 • * -stručni geodetski poslovi snimanja iz zraka i
 • * -drugi stručni geodetski poslovi koje se obavljaju kao usluge drugim fizičkim pravnim osobama
 • * -pružanje geodetskih usluga kojima je rezultat prikaz određenog stanja u prostoru izrađen u važećem koordinatnom sustavu Republike Hrvatske
 • * -pružanje geoinformatičkih usluga kojima je rezultat standardiziranje prostornih podataka i/ili prevođenje prostornih podataka u važeći koordinatni sustav Republike Hrvatske
 • * -pružanje usluga kojima je rezultat iskaz određenih podataka o prostoru koji se temelje na službenim evidencijama o prostoru i nekretninama
 • * -poslovi sudskog vještačenja za područje geodezije, građevine i arhitekture
 • * -poslovi sudskog procjenitelja stambenih i poslovnih zgrada i drugih nekretnina
 • * -djelatnost snimanja iz zraka
 • * -djelatnost obavljanja poslova projektiranja
 • * -djelatnost obavljanja poslova stručnog nadzora građenja
 • * -djelatnost upravljanja projektrom gradnje
 • * -djelatnost ispitivanja
 • * -djelatnost prethodnih istraživanja
 • * -računalno programiranje
 • * -ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
 • * -trgovina na malo audio i vedeoopremem u specijaliziranim prodavaonicama
 • * -fotografske djelatnosti
 • * -djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela
 • * -ostalo obrazovanje i poučavanje
 • * -posredovanje u prometu nekretnina
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -izdavanje softvera
 • * -iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo inženjerstvo
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -proizvodnja 3D spisa
 • * -proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju
 • * -proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
 • * -pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -prijevoz za vlastite potrebe