^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
GEOBIRO, geodetske usluge d. o. o.
Naselje Slavonija I 4/6, Slavonski Brod
Djelatnost:7112, Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

OIB:08867307839MB:01103458

Godina upisa u registar:1995. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt:

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Darko Agotić, osnivač
Osobe ovlaštene za zastupanje
Darko Agotić, direktor
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • * -izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • * -izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
 • * -izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • * -izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • * -izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • * -izrada elaborata katastarske izmjere
 • * -izrada elaborata tehničke reambulacije
 • * -izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • * -izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • * -izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • * -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • * -izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • * -tehničko vođenje katastra vodova
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • * -izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • * -izrada geodetskog projekta
 • * -iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
 • * -izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • * -geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • * -izrada projekata komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • * -izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -stručni nadzor nad:
 • * -izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga,
 • * -tehničkim vođenjem katastra vodova,
 • * -izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,
 • * -izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
 • * -izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
 • * -izradom geodetskog projekta,
 • * -iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine,
 • * -izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine,
 • * -geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja,
 • * -praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja,
 • * -izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • * -posredovanje u prometu nekretnina
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * -nadzor nad gradnjom
 • * -završni radovi u graditeljstvu
 • * -savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -ispitivanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. Forfeiting)
 • * -otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. Factoring)
 • * -usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 • * -posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • * -savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanja dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
 • * -računovodstveni poslovi
 • * -pružanje intelektualnih usluga
 • * -pružanje usluga organiziranja seminara, tečaja i poduka
 • * -djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • * -pružanje usluga informacijskog društva
 • * -izdavanje softvera
 • * -izrada web stranica
 • * -računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
 • * -informacijske uslužne djelatnosti
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka na domaćem ili inozemnom tržištu
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -usluge reklame i promidžbe
 • * -djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -održavanje, popravak, montaža i ugradnja elektroinstalacija, plinskih instalacija, gromobranskih i vodovodnih instalacija, instalacija centralnog grijanja, klima uređaja i kućanskih aparata
 • * -uređenje interijera
 • * -pružanje usluga za uljepšavanje
 • * -djelatnosti za njegu i održavanje tijela