^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 740.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
23,75 EUR
178,94 HRK
GEOFON d.o.o.
Osječka 24D, Split
Djelatnost:7112, Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

OIB:87544743741MB:01792954

Godina osnivanja:2003. Veličina:Mali poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 98 559912

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Zlatko Mandić, jedini osnivač d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje
Zlatko Mandić, član uprave
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • 14.1 -Vađenje kamena
 • 14.2 -Vađenje šljunka, pijeska i gline
 • 26.7 -Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
 • 71 -Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • 74.83 -Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
 • * -Geološke i istražne djelatnosti
 • * -Izrada nacrta (projektiranje) objekata
 • * -Inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti
 • * -Geofizičko i seizmičko snimanje (mjerenje) i izrada elaborata
 • * -Korištenje eksplozivnih tvari
 • * -Bušenje i miniranje u kamenolomu
 • * -Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga i dr.
 • * -Davanje savjeta, usmjeravanje i operativna pomoć društvima i javnim službama:
 • * -odnosi s javnosti i priopćavanje
 • * -izrada nacrta računovodstvenoga sustava, programa za knjigovodstvo troškova, postupaka proračunske kontrole
 • * -savjeti i pomoć trgovačkim društvima i javnim službama u vezi s planiranjem, organizacijom, efikasnošću i kontrolom, upravljačke informacije
 • * -savjeti za upravljanje od agronoma i agroekonomista na farmama
 • * -Zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) rudarskih objekata
 • * -Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • * -Kupnja, prodaja i iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • * -Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina
 • * -Usluge agencije za promet nekretninama
 • * -Iznajmljivanje automobila
 • * -Promidžba (reklama i propaganda)
 • * -Kupnja i prodaja robe
 • * -Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • * -Građenje
 • * -Cestovni prijevoz putnika i tereta
 • * -Međunarodni prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
 • * -Prijevoz putnika morem i priobaljem, redoviti i izvanredni, prijevoz brodovima ili čamcima za izlete, kružna putovanja i razgledavanje
 • * -Pomorski i obalni prijevoz robe, redoviti i izvanredni, prijevoz vučom ili guranjem teglenica, bušaćih tornjeva za naftu itd.
 • * -Prijevoz putnika i robe rijekama, kanalima, jezerima i drugim unutrašnjim vodenim putovima, uključujući prijevoz unutar luka i dokova
 • * -Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup plovila, kao što su čamci i brodovi za komercijalne svrhe bez rukovatelja
 • * -Proizvodnja, izdavanje, računalnih programa (softvera), pružanje savjeta o računalnoj i programskoj opremi, usluge obrade podataka, izrade i upravljanje bazama podataka
 • * -Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva, te računalnih sustava
 • * -Organiziranje i održavanje seminara, tečajeva i poduka iz područja informatike
 • * -Izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa