^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
GEOTHERMAL SOLUTIONS d.o.o.
Visoka 6, Zagreb
Djelatnost:3511, Proizvodnja električne energije

OIB:67407491749MB:04134273

Godina osnivanja:2013. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt:

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Dragan Jurilj, član društva
ECO CONSULT d. o. o., član društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Dragan Jurilj, direktor
Goran Pavlović, direktor
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -proizvodnja električne energije
 • * -prijenos električne energije
 • * -distribucija električne energije
 • * -organiziranje tržišta električne energije
 • * -opskrba električnom energijom
 • * -trgovina električnom energijom
 • * -proizvodnja toplinske energije
 • * -opskrba toplinskom energijom
 • * -distribucija toplinske energije
 • * -proizvodnja naftnih derivata
 • * -transport nafte naftovodima
 • * -transport naftnih derivata produktovodima
 • * -transport nafte, naftnih derivata i biogoriva
 • * -trgovina na veliko naftnim derivatima
 • * -trgovina na malo naftnim derivatima
 • * -skladištenje nafte i naftnih derivata
 • * -skladištenje ukapljenog naftnog plina
 • * -trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
 • * -trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
 • * -proizvodnja plina
 • * -proizvodnja prirodnog plina
 • * -transport plina
 • * -upravljanje terminalom za UPP
 • * -distribucija plina
 • * -organiziranje tržišta plina
 • * -trgovina plinom
 • * -opskrba plinom
 • * -djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije)
 • * -djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina
 • * -savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • * -energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • * -izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
 • * -građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
 • * -izrada projekata iz područja elektronike, rudarstva, kemije, mehanike, strojarstva i industrije
 • * -stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • * -prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • * -javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
 • * -prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -prijevoz za vlastite potrebe