^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
GIU PILANE GORSKOG KOTARA
Vrata 52, Fužine
Djelatnost:9411, Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

OIB:90969306363MB:02934329

Godina osnivanja:2012. Veličina:- Status:Brisan

Kontakt:

Povezane osobe

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -uspostavljanje svih oblika i vrsta poslovne suradnje i poslovnih odnosa na domaćem i inozemnom tržištu u interesu svojih članova u obavljanju njihovih gospodarskih djelatnosti, bez stjecanja dobiti za Udruženje
 • * -poticanje razvoja i unapređenje svojih članova, promicanje i usklađivanje njihovih interesa, koordiniranje rada na zajedničkim projektima i programima, bez stjecanja dobiti za Udruženje
 • * -predstavljanje djelatnosti članova pred zakonodavnim i drugim državnim tijelima radi promicanja i zaštite njihovih interesa putem predlaganja donošenja i/ili izmjene propisa i drugih mjera gospodarske politike
 • * -predstavljanje i zastupanje interesa članova Udruženja kod trgovačkih društava, financijskih institucija i drugih pravnih osoba radi postizanja povoljnijih uvjeta kod nabave sirovina, ishođenje bankarskih garancija, kredita i drugih oblika financiranja proizvodnje
 • * -izrada i provođenje programa od zajedničkog interesa za članove Udruženja u primjeni novih tehnologija, usvajanja novih standarda kvalitete, informacijskog sustava i koordinacija u razmjeni poslovnih informacija
 • * -unapređivanje i promicanje djelatnosti proizvodnje i prerade drva
 • * -zastupanje interesa svojih članova u zemlji i inozemstvu poticanjem poslovnih odnosa na domaćem i stranom tržištu
 • * -informiranje članova Udruženja o pitanjima od interesa za djelatnost proizvodnje i prerade drva i s tim u vezi izdavanje odgovarajućih materijala
 • * -organizacija okruglih stolova, konferencija, sajmova i izložbi vezanih za djelatnost članova Udruženja te organizacija zajedničkih promidžbenih i marketinških aktivnosti
 • * -utvrđivanje razvojnih programa za sve članove Udruženja
 • * -uključivanje Udruženja u rad srodnih međunarodnih organizacija i suradnja s europskim asocijacijama i udrugama
 • * -proizvodnja piljene drvene građe
 • * -prerada drva, proizvodnja i impregnacija proizvoda od drva
 • * -proizvodnja građevinske stolarije i elemenata od drva
 • * -proizvodnja drvene ambalaže
 • * -prozvodnja drva za loženje
 • * -djelatnosti pakiranja
 • * -djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -promidžba (reklama i propaganda)
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -gospodarenje šumama
 • * -šumarstvo i sječa drva, usluge povezane sa šumarstvom i sječom drva
 • * -gospodarenje lovištem i divljači