^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 740.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
28,00 EUR + PDV
GRGUŠA d.o.o.
Mirit 5, Neorić
Djelatnost:0811, Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca

OIB:18533391724MB:01641603

Godina osnivanja:2002. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 98 264878

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
ILIJA GRABOVAC, član društva
Ivan Grabovac, član društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
ILIJA GRABOVAC, član uprave
Mate Grabovac, prokurist
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -Kupnja i prodaja robe
 • * -Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • * -djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije)
 • * -djelatnosti eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina
 • * -vađenje šljunka i pijeska
 • * -stručni poslovi zaštite okoliša
 • * -skupljanje otpada za potrebe drugih
 • * -prijevoz otpada za potrebe drugih
 • * -posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • * -skupljanja, oporabe, i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • * -djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * -nadzor nad gradnjom
 • * -turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude i ostale usluge koje se pružaju turistima u svezi s njihovim putovanjem i boravkom