^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

  • Osnovnim podacima za više od 650.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
  • Povezanim subjektima
  • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
  • Kontaktnim podacima
  • Pregledu podataka iz sudskog registra
  • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
HOSRD (HRVATSKO OPLEMENJIVAČKO, SJEMENARSKO I RASADNIČARSKO DRUŠTVO)
SVETOŠIMUNSKA 25, ZAGREB
Djelatnost:9412, Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

OIB:20807734785MB:01380931

Godina osnivanja:1998. Veličina:- Status:Brisan

Kontakt: +385 98 266576 +385 1 2304393

Povezane osobe

Nema povezanih osoba

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

  • trajno razvijanje sustavne suradnje s institucijama koje se profesionalno bave stvaranjem kultivara, proizvodnjom sjemena i sadnog materijala, obrazovanjem i sli. na svim razinama
  • pomoć u razvitku znanosti i struke biljne genetike, oplemenjivanja bilja, sjemenarstva, rasadničarstva i pratećih specijalnosti kod stvaranja kultivara i produkcije sjemena te sadnog materijala
  • organiziranje znanstvenih i stručnih skupova lokalnog karaktera, međunarodnih simpozija i kongresa te ostale djelatnosti utvrđene odedbom članka 9. Statuta.