^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 740.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
28,00 EUR + PDV
ILLICH CONCEPT d.o.o.
Rtić V 29, Primošten Burnji
Djelatnost:6820, Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

OIB:16980962413MB:05013267

Godina osnivanja:2018. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt:

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Osobe ovlaštene za zastupanje
Alexander Illich, član uprave
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -Kupnja i prodaja robe
 • * -Pružanje usluga u trgovini
 • * -Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem
 • * -Zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • * -Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • * -Stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -Djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
 • * -Djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
 • * -Djelatnost upravljanja projektom gradnje
 • * -Djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
 • * -Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -Posredovanje u prometu nekretnina
 • * -Poslovanje nekretninama
 • * -Djelatnost davanja u zakup i najam vlastite imovine
 • * -Turističke usluge u nautičkom turizmu
 • * -Turističke usluge u zdravstvenom turizmu
 • * -Turističke usluge u kongresnom turizmu
 • * -Turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
 • * -Turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumposjednika te ribolovnom turizmu
 • * -Usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
 • * -Usluge turističkog ronjenja
 • * -Usluge iznajmlivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
 • * -Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • * -Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
 • * -Pomorska kabotaža
 • * -Obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
 • * -Popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
 • * -Istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske
 • * -Djelatnost iznajmlivanja plovila
 • * -Peljarenje
 • * -Obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosne zaštite brodova
 • * -Baždarenje brodova
 • * -Tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje)
 • * -Posredovanje pri zapošljavanju pomoraca
 • * -Pomorski agencijski poslovi
 • * -Spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskom dnu
 • * -Tehničko održavanje vodnih putova
 • * -Upravljanje lukom
 • * -Lučke djelatnosti
 • * -Prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
 • * -Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 • * -Međunarodni linijski pomorski promet
 • * -Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 • * -Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
 • * -Ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
 • * -Prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
 • * -Ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
 • * -Ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi i kontrole kakvoće robe i dr.)
 • * -Djelatnost druge obrade otpada
 • * -Djelatnost oporabe otpada
 • * -Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • * -Djelatnost prijevoza otpada
 • * -Djelatnost sakupljanja otpada
 • * -Djelatnost trgovanja otpadom
 • * -Djelatnost zbirnjavanja otpada
 • * -Gospodarenje otpadom
 • * -Djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • * -Djelatnost grafičkog i inudustrijskog dizajna
 • * -Djelatnost proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
 • * -Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -Promidžba (reklama i propaganda)
 • * -Računalne i srodne djelatnosti
 • * -Djelatnost popravka i održavanja računalne opreme
 • * -Djelatnost računalnog programiranja, savjetovanja i djelatnosti povezanih s njima
 • * -Djelatnost izrade, upravljanja i održavanja Internet stranica, internetskih portala, web aplikacija, mrežnih aplikacija i sl.
 • * -Djelatnost izrade i dizajniranja web stranica i mobilnih aplikacija
 • * -Djelatnost proizvodnje, izdavanja i održavanja računalnih programa (softvera), pružanja savjeta o računalnoj i programskoj opremi, usluga obrade podataka, izrade i upravljanja bazama podataka
 • * -Računovodstveni poslovi
 • * -Djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • * -Djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
 • * -Djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -Prijevoz za vlastite potrebe
 • * -Sportska priprema
 • * -Sportska rekreacija
 • * -Sportska poduka
 • * -Organiziranje sportskog natjecanja
 • * -Vođenje sportskih natjecanja
 • * -Upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • * -Djelatnosti gospodarskog ribolova na moru
 • * -Djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama
 • * -Djelatnost nakladnika
 • * -Distribucija tiska
 • * -Djelatnost javnog informiranja
 • * -Djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
 • * -Djelatnost organiziranja sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina
 • * -Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -Djelatnost održavanja, popravaka i iznajmljivanja strojeva i opreme
 • * -Usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 • * -Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • * -Savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima