^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 720.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
175,00 kn
INDUSTRIAL PROJECTS d. o. o.
Dragonja (Valbandon) 115, Fažana
Djelatnost:5530, Kampovi i prostori za kampiranje

OIB:15703919969MB:01372394

Godina osnivanja:1994. Veličina:Srednji poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 52 300300 +385 52 380711 www.bivillage.com

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
BIASUZZI S.p.A., Italija, jedini osnivač d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje
Angelina Cavallin, član uprave
Fabio Biasuzzi, član uprave
Maurizio Biasuzzi, član uprave
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 • * -Ugostiteljska djelatnost: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja i pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i
 • * -- opskrba tom hranom (catering)
 • * -- izvođenje pripremnih radova, građevnih radova (uključujući građevno-završne i građevinsko-instalaterske radove), rekonstrukcija postojeće građevine te ugradba i montaža opreme, gotovih građevnih elemenata i konstrukcija, uklanjanje i održavanje građevia
 • * -Kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -Usluge putničke agencije: organiziranje, prodaja i provođenje turističkih paket aranžmana
 • prodaja i posredovanje u prodaji ugostiteljskih i turističkih usluga
 • posredovanje u pružanju usluga putovanja i boravka
 • * -- organiziranje, prodaja i provođenje izletničkih programa
 • prihvat i prijevoz putnika (transferi)
 • prodaja i posredovanje u prodaji karata ili rezervaciji mjesta za sva prijevozna sredstva
 • * -Rezervacija smještaja i drugih usluga u ugostiteljskim objektima
 • zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija
 • davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala
 • agencijsko-pomorske usluge za prihvat i opremu turističkih plovnih objekata u
 • * -zemlji i inozemstvu
 • * -Posredovanje u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava, potrebnih za prelazak granice i boravak u inozemstvu, te isprava za lov, ribolov, ronjenje i drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turizma
 • * -- organiziranje i posredovanje u prodaji usluga svih oblika turizma
 • organiziranje službe turističkih pratitelja, službe asistencije
 • * -- rezervacija, nabava i prodaja svih vrsta ulaznica i robe vezane za potrebe putovanja
 • usluge u svezi s poslovanjem karticama, putničkim čekovima, mjenjački poslovi
 • iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila (rent-a-car usluge svih vrsta),
 • * -- letjelica, plovnih objekata, čuvanje i održavanje plovnih objekata, usluge skipera i dr.
 • 71 -Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • 74.8 -Raznovrsne poslovne djelatnosti, d. n.
 • 92.72.0 -Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n.
 • * -uporaba (korištenje) kemikalija opasnih za zdravlje ljudi i okoliš
 • * -pružanje usluga pranja i peglanja rublja i posteljine