^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 740.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
23,75 EUR
178,94 HRK
KIMER d.o.o.
Velimira Škorpika 17 b, Šibenik
Djelatnost:3315, Popravak i održavanje brodova i čamaca

OIB:56295615072MB:03715086

Godina upisa u registar:1998. Veličina:- Status:Brisan

Kontakt: +385 22 219300

Povezane osobe

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • 35.11.2 -Popravak, preinake brodova
 • 35.12 -Gradnja i popr. čamaca za razonodu i sport
 • 45.31 -Elektroinstalacijski radovi
 • 51.1 -Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)
 • 51.2 -Trg. na veliko polj. sirovinama, živom stokom
 • 51.3 -Trg. na veliko hranom, pićima, duhan. proizv.
 • 51.41 -Trgovina na veliko tekstilom
 • 51.42 -Trgovina na veliko odjećom i obućom
 • 51.43 -Trg. na veliko el. aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima
 • 51.44 -Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima, porculanom, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje
 • 51.45 -Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
 • 51.47 -Trg. na veliko ostalim proizv. za kućanstvo
 • 51.5 -Trg. na veliko nepolj. poluproizv., otpacima
 • 51.6 -Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom
 • 51.7 -Ostala trgovina na veliko
 • 52.1 -Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
 • 52.2 -Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod.
 • 52.33 -Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.
 • 52.41 -Trgovina na malo tekstilom
 • 52.42 -Trgovina na malo odjevnim predmetima
 • 52.43 -Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
 • 52.44 -Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n.
 • 52.45 -Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima
 • 52.46 -Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom
 • 52.47 -Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pisaćim priborom
 • 52.48.1 -Trg. na malo uredskom opremom i računalima
 • 52.48.2 -Trgovina na malo satovima
 • 52.48.3 -Trgovina na malo sportskom opremom
 • 52.48.4 -Trgovina na malo igrama i igračkama
 • 52.48.5 -Trgovina na malo cvijećem
 • 52.48.6 -Trgovina na malo gorivima
 • 52.5 -Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama
 • 52.6 -Trgovina na malo izvan prodavaonica
 • 52.7 -Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
 • 60.24 -Prijevoz robe (tereta) cestom
 • * -Zastupanje i posredovanje u vanjskotrgovačkom prometu roba i usluga
 • * -Uvoz radijskih postaja