^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 740.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
28,00 EUR + PDV
MAMODO d.o.o.
Hrvoja Vukčić - Hrvatinića 41, Vinkovci
Djelatnost:3511, Proizvodnja električne energije

OIB:07776904825MB:04136292

Godina osnivanja:2013. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt:

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
MARINA BILIĆ MARTINČEVIĆ, jedini član d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje
Više...

Povezani subjekti

Vezane vijesti

  
4.4.2024. Promjena ostalih podataka o subjektu

Registrirane djelatnosti:

 • * -Proizvodnja električne energije
 • * -Prijenos električne energije
 • * -Distribucija električne energije
 • * -Organiziranje tržišta električne energije
 • * -Opskrba električnom energijom
 • * -Trgovina električnom energijom
 • * -Proizvodnja toplinske energije
 • * -Opskrba toplinskom energijom
 • * -Upravljanje energetskim objektima
 • * -Proizvodnja, projektiranje, ugradnja, popravak i održavanje solarnih sustava, uređaja i opreme
 • * -Istraživanje i razvoj u području obnovljivih izvora energije
 • * -Projektiranje i održavanje energetskih postrojenja i objekata
 • * -Elektrotehnički i informatički inženjering, te izrada tehničke i projektne dokumentacije, sa izvedbom projekata i projektnim menadžmentom
 • * -Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
 • * -Proizvodnja opreme za kontrolu proizvodnih procesa
 • * -Optimiranje, nadogradnja i nadzor proizvodnih procesa
 • * -Savjetovanje u području elektrotehnike i informatike
 • * -Izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
 • * -Tehničko ispitivanje i analiza
 • * -Opći mehanički radovi
 • * -Održavanje i popravak motornih vozila
 • * -Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -Kupnja i prodaja robe
 • * -Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -Zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -Računalne i srodne djelatnosti
 • * -Pružanje usluga informacijskog društva
 • * -Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • * -Financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)
 • * -Otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring)
 • * -Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • * -Savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
 • * -Stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * -Nadzor nad gradnjom
 • * -Elektroinstalacijski radovi
 • * -Proizvodnja proizvoda od metala
 • * -Skupljanje otpada za potrebe drugih
 • * -Prijevoz otpada za potrebe drugih
 • * -Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • * -Skupljanje, oporaba i /ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • * -Uvoz otpada
 • * -Izvoz otpada
 • * -Proizvodnja drvenih peleta i briketa
 • * -Projektiranje, proizvodnja i ugradnja sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije
 • * -Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • * -Organiziranje i priređivanje koncerata, revija, kongresa, seminara, tečajeva, sajmova, i promotivnih događaja u zemlji i inozemstvu
 • * -Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -Prijevoz za vlastite potrebe
 • * -Prekrcaj robe i tereta
 • * -Skladištenje robe
 • * -Iznajmljivanje i davanje u zakup motornih vozila
 • * -Promidžba (reklama i propaganda)
 • * -Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • * -Djelatnost nakladnika
 • * -Tiskanje i uslužne djelatnosti povezane s tiskanjem
 • * -Posredovanje u prometu nekretnina
 • * -Poslovanje nekretninama
 • * -Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -Poljoprivredna djelatnost
 • * -Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • * -Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
 • * -Proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
 • * -Oplođivanje domaćih životinja
 • * -Trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
 • * -Gospodarenje šumama
 • * -Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta
 • * -Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
 • * -Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
 • * -Proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
 • * -Predmet gnojivima i poboljšivačima tla
 • * -Uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja
 • * -Uzgoj ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja
 • * -Agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
 • * -Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • * -Zavarivački radovi
 • * -Bravarski radovi
 • * -Antikorozivno čišćenje i antikorozivna zaštita
 • * -Proizvodnja, popravak i održavanje mehaničkih strojeva, dijelova i opreme
 • * -Proizvodnja, popravak i održavanje elektroničkih uređaja, aparata i opreme
 • * -Djelatnost gradnje brodova, čamaca i plovnih objekata
 • * -Usluge prihvata, čuvanja i održavanja plovnih objekata na vezu u moru i suhom vezu
 • * -Pomorska kabotaža
 • * -Obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
 • * -Popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
 • * -Djelatnost iznajmljivanja plovila
 • * -Peljarenje
 • * -Tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi
 • * -Pomorski agencijski poslovi
 • * -Spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskom dnu
 • * -Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
 • * -Prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
 • * -Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 • * -Proizvodnja i ugradnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
 • * -Djelatnost otpremništva
 • * -Pružanje usluga vaganja robe i tereta
 • * -Čišćenje svih vrsta objekata
 • * -Pripremanje i usluživanja jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • * -Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja ( u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
 • * -Proizvodnja hrane i pića
 • * -Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
 • * -Usluge pranja i glačanja odjeće i rublja
 • * -Sportska priprema
 • * -Sportska rekreacija
 • * -Sportska poduka
 • * -Upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • * -Turističke usluge u nautičkom turizmu
 • * -Turističke usluge u zdravstvenom turizmu
 • * -Turističke usluge u kongresnom turizmu
 • * -Turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
 • * -Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima