^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 740.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
28,00 EUR + PDV
MEŽNAR d.o.o.
Banija 29/A, Karlovac
Djelatnost:4299, Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

OIB:63649489926MB:01543342

Godina osnivanja:2001. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 91 5001851 +385 47 648014 www.meznar.hr

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Denis Barešić, jedini osnivač d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje
Denis Barešić, direktor
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
 • * -Kupnja i prodaja robe
 • * -Obavljenje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -Zastupanje stranih tvrtki
 • * -Poslovanje nekretninama
 • * -Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
 • * -Zastupanje stranih tvrtki
 • * -Šumarstvo, sječa drva i usluge povezane s njima
 • * -Računalne i srodne djelatnosti
 • * -Promidžba (reklama i propaganda)
 • * -Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -Skupljanje, prijevoz, oporaba, zbrinjavanje i druge djelatnosti s neopasnim otpadom
 • * -Skupljanje, prijevoz, oporaba, zbrinjavanje i druge djelatnosti s opasnim otpadom
 • * -Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
 • * -Eksploatacija pijeska i šljunka iz obnovljivih ležišta
 • * -Izrada projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja
 • * -Građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
 • * -Proizvodnja energije
 • * -Poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
 • * -Poslovi održavanja javnih cesta
 • * -Izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • * -Izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • * -Izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
 • * -Izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • * -Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • * -Izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • * -Izrada elaborata katastarske izmjere
 • * -Izrada elaborata tehničke reambulacije
 • * -Izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • * -Izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • * -Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • * -Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • * -Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • * -Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • * -Izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • * -Tehničko vođenje katastra vodova
 • * -Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • * -Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • * -Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • * -Izrada geodetskoga projekta
 • * -Iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • * -Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađenje građevine
 • * -Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * -Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • * -Izrada projekata komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • * -Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * -Stručni nadzor nad:
 • * -- izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • * -- tehničkim vođenjem katastra vodova
 • * -- izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • * -- izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • * -- izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • * -- izradom geodetskoga projekta
 • * -- iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine
 • * -- izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • * -- geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • * -- praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • * -- izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja