^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 740.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
28,00 EUR + PDV
NAVALES TIM d.o.o.
Ulica Vladimira Nazora - Via Vladimir Nazor 26, Buje - Buie
Djelatnost:7911, Djelatnosti putničkih agencija

OIB:03656963442MB:02620448

Godina osnivanja:2010. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt: +385 91 6831169

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Alessandra Ferri, član društva
PIERO BERTOLDI, član društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
PIERO BERTOLDI, predsjednik uprave
Alessandra Ferri, član uprave
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -Kupnja i prodaja robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu
 • * -Posredovanje u trgovini
 • * -Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • * -Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • * -Zastupanje domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba u zemlji i inozemstvu u okviru registriranih djelatnosti
 • * -Organiziranje paket-aranžmana, sklapanje i provedba ugovora o paket aranžmanu, organiziranje izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu
 • * -Organiziranje kongresa
 • * -Posredovanje u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket-aranžman i izlet)
 • * -Posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smještaja i drugih ugostiteljskih usluga)
 • * -Posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za sva prijevozna sredstva)
 • * -Organiziranje prihvata i transfera putnika
 • * -Posredovanje u pružanju usluga u posebnim oblicima turističke i ugostiteljske ponude
 • * -Organiziranje i posredovanje u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratitelja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera)
 • * -Zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija
 • * -Davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala
 • * -Posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage
 • * -Pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude
 • * -Rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr., te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.
 • * -Iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila i plovnih objekata
 • * -Agencijsko-pomorske usluge za prihvat i opremu plovnih objekata u nautičkom turizmu
 • * -Iznajmljivanje veza u lukama nautičkog turizma za smještaj plovnih objekata turista-nautičara koji borave na njima
 • * -Iznajmljivanje plovnih objekata s posadom ili bez posade, s pružanjem ili bez pružanja usluge smještaja, radi odmora, rekreacije i krstarenja turista nautičara (charter, crusing i sl.)
 • * -Usluge upravljanja plovnim objektom turista nautičara
 • * -Prihvat, čuvanje i održavanje plovnih objekata na vezu u moru i suhom vezu
 • * -Usluge opskrbe turista nautičara (vodom, gorivom, namirnicama, rezervnim dijelovima, opremom i sl.)
 • * -Uređenje i pripremanje plovnih objekata
 • * -Davanje različitih informacija turistima nautičarima (vremenska prognoza, nautički vodiči i sl.)
 • * -Djelatnosti promidžbe (reklama i propaganda)
 • * -Tajničke i prevoditeljske djelatnosti