^
Registrirajte se

Registrirajte se!

Učinite prvi korak u osiguranju Vašeg poslovanja i potpuno besplatno pristupite:

 • Osnovnim podacima za više od 740.000 pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj
 • Povezanim subjektima
 • Sadašnjim i bivšim povezanim osobama
 • Kontaktnim podacima
 • Pregledu podataka iz sudskog registra
 • Savjetima stručnjaka o aktualnim i financijskim temama
Kupite pristup za subjekt
28,00 EUR + PDV
NUING d.o.o.
Imotska 14, Zagreb
Djelatnost:7112, Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

OIB:36890055133MB:01020196

Godina osnivanja:1994. Veličina:Mikro poduzetnik Status:Aktivan

Kontakt:

Povezane osobe

Sadašnje
Vlasnici
Kornelija Nuić, član društva
Miro Nuić, član društva
Vlado Nuić, član društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Miro Nuić, direktor
Više...

Povezani subjekti

Registrirane djelatnosti:

 • * -izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja
 • * -inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 • * -izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije
 • * -izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
 • * -projektiranje i izrada studija o utjecaju na okoliš i biološke sanacije
 • * -geološka istraživanja i izrada elaborata iz geologije
 • * -kupnja i prodaja robe
 • * -pružanje usluga u trgovini
 • * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -skladištenje robe
 • * -iznajmljivanje strojeva i opreme
 • * -projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • * -energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • * -stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
 • * -izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
 • * -građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
 • * -rezanje, oblikovanje i obrada kamena
 • * -poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -posredovanje u prometu nekretnina
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -turističke usluge u nautičkom turizmu
 • * -turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • * -ostale turističke usluge
 • * -turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • * -pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • * -pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
 • * -savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * -djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • * -djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
 • * -djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -prijevoz za vlastite potrebe
 • * -proizvodnja strojeva
 • * -organiziranje seminara, kongresa, priredbi, izložbi, koncerata, festivala, sajmova
 • * -iznajmljivanje motornih vozila
 • * -proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
 • * -poljoprivredna djelatnost
 • * -ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
 • * -integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • * -proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište
 • * -potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda
 • * -stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika